Науково-дослідна робота

          

З 30 січня по 2 лютого 2018 року в м. Яремча (Україна) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи», в якій взяли участь члени кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.т.н. Кожушко Григорій Мефодійович та д.х.н. Сахно Тамара Вікторівна.

Були представлені три доповіді:

          

В 2017 р. наукова діяльність кафедри товарознавства непродовольчих товарів була направлена на виконання науково-дослідних робіт, зокрема розроблення та прийняття методом перекладу національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими згідно з договорами ДП «УкрНДНЦ» (5 договорів на розроблення 11 стандартів), на виконання 7 науково-дослідних тем з розробки та виготовлення опромінювальних установок фотобіологічної дії на замовлення підприємств та організацій, а також науково-дослідної теми по товарознавчим дослідженням  світлотехнічної продукції, яка має номер державної реєстрації.

Загальна сума коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт склала 396,5 тис. грн., в тому числі за розроблення стандартів 341,5 тис. грн., за розроблення та виготовлення опромінюваних установок 55,0 тис. грн.

Крім виконання науково-дослідних робіт членами кафедри проведена Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», підготовлено та опубліковано 1 монографію, 5 статей у фахових виданнях, подано 2 заявки на отримання патентів на корисні моделі, взято участь у 20 конференціях, опубліковано45 тез доповідей.

Під керівництвом викладачів кафедри у 2017 р. підготовлено 19 студентських наукових робіт, взято участь у 7 наукових конференціях, опубліковано 15 тез доповідей. Два студенти взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інтелектуальна власність» і отримали Диплом за 4 місце та Грамоту за активну участь у олімпіаді.

Результати наукових робіт кафедри активно впроваджуються в економіку України, навчальний процес, на базі проведених досліджень виконувалися магістерські, дипломні та курсові роботи.

          

У вересні 2017 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконано науково-дослідні роботи по розробці УФ-установок для бактерицидного знезараження води та опромінення поверхонь, повітря:

 1. «Розробка та виготовлення УФ-установки озонної дії для бактерицидного знезараження води».

Замовник – ФОП «Попельницький М. О.». Вартість робіт за договором становить 14 880 грн. (Договір № 1-03/17 від 02.03.2017 р.).

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-15)»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 1 320 грн. (Договір № 2-09/17 від 01.09.2017 р.)

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення опромінювача для знезараження поверхонь безозонової дії потужністю 80 Вт»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 5 040 грн. (договір № 3-09/17 від 07.09.2017 р.)

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-80)»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 5 040 грн. (договір № 4-09/17 від 07.09.2017 р.)

Творчий колектив:

          

У вересні-жовтні 2017 року заключено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт за темами:

1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-15)», у кількості 10 шт (договір № 5-09/17 від 15.09.2017 р.) на замовлення ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 16 800 грн.

2.  «Розробка та виготовлення УФ-установки бактерицидного знезараження води (УБЗВ-1,8)» (договір № 6-09/17 від 26.09.2017 р.) на замовлення ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава). Вартість робіт за договором становить 7 500 грн.

Творчий колектив на виконання тем:

          

З 15 травня по 20 травня 2017 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна пройшла стажування у європейських  університетах (Словаччина, Угорщина, Австрія) за програмою «Інновації у вищий освіті» світові тенденції та регіональний досвід» за запрошенням Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, м. Кошице, Словаччина.

Метою стажування було підвищення науково-педагогічної кваліфікації, участь у науково-практичних семінарах та консультаціях за участю викладачів та науковців європейських університетів: Технічного університету м. Кошице, Мішкольцського університету, Віденського університету.

Програма стажування включала:

 1. семінар «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів»
 2. лекції:
  • Знайомство з процесом навчання в Технічному університеті м. Кошице;
  • Педагогічна освіта для викладачів технічних університетів;
  • Подолання мовленнєвих та комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземних мов;
  • Як стати найкращим факультетом Словаччини;
  • Система вивчення в Австро-Угорських університетах часів Михайла Балудянського;
  • Подолання проблем адаптації студентів середніх шкіл до університетських умов навчання;
  • Знайомство с Мішкольцським університетом, Угорщина,
  • Історично найзначуща реформа освіти в Центральній Європі; 
  • Знайомство з Віденським Університетом, Австрія,
  • «Інновації в навчальному процесі»,
 3. самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу;
 4. самостійну роботу з підготовки наукової статті в журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky».

За результатами стажування доцент Басова Ю. О. отримала сертифікат.

          

20 жовтня 2016 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна взяли участь у роботі третього навчального семінару «Практичні аспекти трансферу у вищих навчальних закладах», який було організовано Міністерством освіти і науки України та УкрІНТЕІ. Семінар проводився у рамках V Міжнародного форуму «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства».

Під час семінару були розглянуті такі питання:

За участь у роботі трьох навчальних семінарів Басова Ю.О. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації

          

27 вересня 2016 р. доцент кафедри Губа Л.М. взяла участь у виїзному засіданні Президії Української Технологічної Академії з академіками Полтавської області.

За результатами роботи було створено Полтавське регіональне відділення Української Технологічної Академії, обрано керівний склад та узгоджено план роботи регіонального відділення на 2017 р.

В межах угоди про партнерство, співпрацю та науковий обмін кафедра товарознавства непродовольчих товарів постійно підтримує зв’язки із Українською технологічною академією.

Основними напрямками співпраці є:

 1. Проведення спільної роботи щодо дослідження та оцінювання властивостей матеріалів та виробів, виготовлених за новітніми технологіями, а також розробки технічних вимог до нових видів сировини, матеріалів і готових виробів;
 2. Проведення спільних наукових досліджень з питань формування оптимальної структури асортименту, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів в умовах ринку;
 3. Організація спільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів;
 4. Підготовка та рецензування наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 5. Виконання студентами дипломних та магістерських робіт на замовлення Української технологічної академії;
 6. Ведення спільної роботи з підбору баз практик та укладання договорів про проходження виробничої практики (виробничого стажування) студентів.

          

У вересні та жовтні 2013 року укладено наступні договори:

№ договору

Назва НДР згідно договору

Замовник

Термін підписання/виконання

Сума, грн.

6-9/13

Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

17 вересня 2013/ в стадії виконання (листопад)

4920

7-9/13

Модернізація установки для бактерицидного знезараження води

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

20 вересня 2013/ в стадії виконання (листопад)

1842

8-10/13

Розробка та виготовлення бактерицидного опромінювача для знезараження питної води в кількості – 3 шт.

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

08 жовтня
2013/ в стадії виконання (листопад)

5820

          

В період з квітня по липень 2013 року співробітниками кафедри та науково-технічного центру виконано науково-дослідні роботи по розробці пристроїв для бактерицидного знезараження, а саме:

- розробка та виготовлення опромінювачів ДРБО для бактерицидного знезараження води. Замовник -Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського. Вартість робіт за договором становить 14 500 грн. (Договір №5-5/13 від 28 травня 2013р.);

- розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води, продуктивністю 20 м3/год. Замовник - комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу». Вартість робіт за договором становить 24 300грн. (Договір №3-4/13 від 4 квітня 2013р.).

Роботи виконані, прийняті замовником та оплачені.

          

В червні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконана науково-дослідна робота на замовлення Маріупольського регіонального управління Комунального Підприємства «Компанія «Вода Донбасу»  за темою: «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води УБЗВ-20» (договір №3-4/13.) на суму 24 300 грн.

          

В травні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконана науково-дослідна робота на замовлення Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського за темою: «Розробка та виготовлення опромінювачів ДРБО для бактерицидного знезараження» (договір №5-5/13 від 28.05.2013р.). Результатом науково-дослідної роботи є виготовлення опромінювачів для бактерицидного знезараження в кількості 10 шт. Вартість робіт становить 14 500 грн.

          

За співавторства викладачів кафедри товарознавства непродовольчих товарів Г.М.Кожушка та А.О. Семенова було запатентовано пристрій бактерицидного знезараження повітря в приміщеннях.

          

Викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів отримали патент на корисну модель № 78980 на спосіб знезараження питної води в процесі бутелювання

          

В березні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконані 2 науково-дослідні роботи на замовлення ТОВ «Бучацький сирзавод» м. Бучач (Тернопільська обл.) за темами:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води» (договір №4-11/12 від 28.11.2012р.) на суму 5220 грн.
 2. «Розробка та виготовлення установки знезараження повітря рецеркулятивного типу» (договір №5-11/12 від 29.11.2012р.) на суму 930 грн.

Творчий колектив на виконання науково-дослідних робіт складали:

          

В березні 2013 року укладені договори з ТОВ «Бучацький сирзавод» за темами:

 1. «Розробка та виготовлення систем бактерицидного знезараження повітря» (договір №1-3/13 від 14.03.2013р.) на суму 9384 грн.
 2. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження УФ-випромінюванням порошкової маси» (договір №2-3/13 від 29.03.2013р.) на суму 15960 грн.

В рамках виконання науково-дослідних робіт підготовлено і подано дві заявки на отримання патентів України за темами:

 1. «Спосіб знезараження питної води в процесі бутелювання»
 2. «Пристрій бактерицидного знезараження повітря в приміщеннях»

          

У 2012 році наукова діяльність викладачів та аспірантів кафедри була направлена на розширення науково-технічних зв’язків з академічними та галузевими інститутами України, підприємствами та організаціями різних форм власності, вузами України та інших країн; на виконання науково-дослідних робіт в рамках цільових державних програм, виконання науково-дослідних та досліджено-технологічних робіт на замовлення підприємств та організацій, участі у симпозіумах, конференціях (в тому числі і міжнародних), семінарах, круглих столах, публікації наукових праць, участі у виставках, конкурсах. Важливою складовою наукової роботи кафедри було підвищення кваліфікації викладачів та робота членів кафедри над підготовкою дисертацій. Невід’ємною частиною наукової діяльності кафедри було залучення до виконання науково-дослідних робіт студентів, участь їх в конкурсах, олімпіадах, конференціях та семінарах.

Протягом 2012 року кафедрою ТНТ виконувались роботи, пов’язані з діяльністю технічного комітету зі стандартизації 137 „Лампи та відповідне обладнання”, колективним членом якого є ПУЕТ, та діяльністю Національного комітету України з оствілення.

аукова діяльність кафедри тісно пов’язана з діяльністю науково-технічного центу (НТЦ) ПУЕТ, де проводять дослідження більшість членів кафедри.

В 2012 році кафедра ТНТ спільно з НТЦ брали участь у виконанні Державної цільової науково-технічної програми «Розробка та впровадження енергоекономічних світлодіодних джерел світла та світлодіодних систем на їх основі» та Плану національної стандартизації України на 2012 р. Виконано на замовлення підприємств та організацій 6 госпдоговірних науково-дослідних робіт, прийнято участь 20 симпозіумах, конференціях, проведено спільно з ДП «Полтавастандартметрологія» засідання ТК 137 Лампи та відповідне обладнання”, опубліковано 24 статей (в тому числі 20 у фахових виданнях), опубліковано 22 тез, отримано 3 патенти на корисні моделі, прийнято участь у 2-х науково-технінчих виставках та конкурсі «Полтавська марка», де отримано диплом за розробку нових виробів.

Протягом року залучено до наукової діяльності 43 студентів, які брали участь в студентських наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. За результатами виконаних робіт опубліковано 20 наукових праць та тез доповідей.

Результати наукових робіт кафедри ТНТ, крім впровадження в економіку України, впроваджуються в навчальний процес. Науково-дослідна робота студентів є дієвим засобом підвищення якості підготовки студентів та тісно пов’язана з навчальним процесом.

На базі проведених досліджень виконувалися магістерські, дипломні та курсові роботи.

          

Кафедрою укладено договори з ТОВ «Бучацький сирзавод» на виконання науково-дослідних робіт за темами «Розробка та виготовлення установки знезараження повітря рецеркулятивного типу» та «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води». Вартість робіт становить 930 та 5220 гривень. Роботи над розробками проводитимуться до січня 2013 року.

          

За співавторства викладачів кафедри товарознавства непродовольчих товарів Г.М.Кожушка та Ю.О. Басової було запатентовано спосіб неруйнівного контролю одноцокольних люмінесцентних ламп на наявність попереднього підігріву катодів в пусковому режимі.

          

Викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів отримали патент на корисну модель № 71953 на установку бактерицидного знезараження питної води

          

Викладачі кафедри: Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Приходько М.В., Сахно Т.В., Молебна Л.І., Бухова І.М., Берлінова Л.В., Шурдук І.В., Миголь Т.М., Кобищан А.Д., Губа Л.М., Козьмич Д.І., Старченко С.І. є членами Міжнародного товариства товарознавства і технологій (IGWT). Товариство об'єднує фахівців з багатьох країн світу. В даний час найбільш активними національними товарознавчі товариствами в Європі є Австрія, Німеччина, Італія та Польща. Серед країн Азії провідні позиції займають національні товарознавчі суспільства Китаю і Південної Кореї.

          

Укладено договір з ТОВ „Бучацький сирзавод” Тернопільської обл. на розробку та виготовлення установки бактерицидного знезараження сипучих харчових продуктів. Виконавцями роботи є викладачі кафедри та працівники науково-технічного центру. Вартість робіт за договором становить 8,5 тис. гривень. Робота на розробкою проводитиметься впродовж вересня – жовтня 2012 року.

          

Кафедрою підписано договір про науково-технічне співробітництво з НТУ «Харківський політехнічний інститут» терміном на 3 роки. З метою реалізації творчого та науково-технічного потенціалу кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та кафедри нарисної геометрії та графіки НТУ «ХПІ» сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

          

Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів підписано угоду про науково-технічну співпрацю з ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

 1. розробка нових методик дослідження та випробування світлотехнічної продукції з використання сучасних досягнень в галузі метрології та інформаційних технологій.
 2. дослідження характеристик світлотехнічної продукції на етапах розробки, виробництва та експлуатації;
 3. розробка нормативно-технічної документації на світлотехнічну продукцію та її застосування;
 4. розробка нормативно-технічної продукції на електронне освітлення;
 5. розробка методів експертизи світлотехнічної  продукції та проведення незалежної експертизи на замовлення юридичних та фізичних осіб.

          

Підписано програму спільних робіт між ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та ПДАА зі створення і впровадження пристроїв на основі УФ-випромінювання. Заходами щодо реалізації програми передбачено: готувати заявки на видачу патентів пристрою УФ-знезараження повітря, пристрою для знезараження розчинів, приладу для опромінення УФ-випромінюванням переливної крові, пристрою УФ-опромінення головок сиру.

          

 Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів та Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України уклаладено угоду про науково-технічне співробітництво терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співпраці:

          

Науково-дослідна робота на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів проводиться за наступними напрямками:

На кафедрі ТНТ по спеціальності „Товарознавство” діє наукова школа „Товарознавство світлотехнічної продукції та нові напрямки світлотехнологій (науковий керівник: професор, д.т.н. Кожушко Г.М.)

У відповідності з постановою вченої ради університету від 27 червня 2007 року створений науково-технічний центр (НТЦ), який очолює професор, д.т.н. Кожушко Г.М.

Основні напрямки діяльності науково-технічного центру: (начальник центру проф., д.т.н. Кожушко Г.М.):

 1. виконання науково-дослідних робіт з розробки державних стандартів, гармонізованих з міжнародними, розробка технічних регламентів міждержавних та галузевих стандартів в галузі світлотехнічної продукції;
 2. дослідження проблем енергозбереження та екологічної безпеки стосовно освітлювальної техніки та технологій;
 3. дослідження споживних властивостей електротехнічної продукції та експертиза світлотехнічних товарів;
 4. розробка нових технологій з використанням оптичного випромінювання

Кадровий склад НТЦ не постійний і формується для виконання конкретних завдань. В творчі колективі залучається, крім працівників кафедри ТНТ, науковці з інших підрозділів ПУЕТ, студенти, а також фахівці з різних наукових закладів, підприємств та організацій. Основне ядро НТЦ, які приймають участь в переважній більшості наукових досліджень та розробок, це науковці  кафедри ТНТ:

Для виконання НДР в склад творчих колективів також залучаються фахівці з:

На кафедрі виконані науково-дослідні роботи за темами:

 1. Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (договір з ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”від 26.08.2008 №717)
 2. Розроблення Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року та приведення їх у відповідальність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ” виконаної згідно з Планом національної стандартизації на 2008р.
 3. Дослідження експлуатаційних параметрів світильників (договір з ТОВ ОСП „Корпорація „Ватра” м. Тернопіль від 22.04.2008 №1/12).
 4. Аналіз сучасного технічного рівня та тенденцій розвитку енергоекономічних джерел світла. Оцінювання конкурентоспроможності розрядних ламп ТОВ „Завод ГРЛ” (договір з ТОВ „Український НДІ джерел світла від 24.01.2007р.). Науковий керівник: д.т.н., проф. Кожушко Г.М.
 5. Розробка технічного регламенту щодо споживання електроенергії побутовими електричними лампами (Директива 98/11/ЄС) виконувалась згідно з наказом Мінпромполітики України від 06.02.2007р.№52, член робочої групи д.т.н., проф..Кожушко Г.М.
 6. Розробка технічних умов на пристрої розподільчі та пристрої управління і автоматики на напругу до 1000 В (договір з ПП "Рост електромонтаж")
 7. Виготовлення та калібрування дослідного зразка люксметра графічного ЛГ-05 (договір з ТОВ „Росток” м. Київ).
 8. Розробка ламп-опромінювачів для бактерицидного знезараження рідин (договір з ЗАТ Миргородський завод продтоварів „Калинка”)
 9. Виготовлення дослідної установки бактерицидного знезараження питної води (договір з ТОВ “Янтарь” м. Одеса)

За період 2007 по 2010 р. в рамках тем:

викладачами кафедри з розроблено проекти 17 державних стандартів України:

 1. ДСТУ ІЕС 60061-200Х Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності, Частина 2. Лампові патрони. (ІЕС 60061-2:2003; Amd 30-2003; Amd 31-2004; Amd 32-2004);
 2. ДСТУ ІЕС 60238:200Х Патрони лампові різьбові (ІЕС 60238:2004, ІDТ).
 3. ДСТУ ІЕС 61049:200Х Конденсатори для схем трубчастих люмінесцентних ламп. Експлуатаційні вимоги. (ІЕС 61049:1991; Corl:1992);
 4. ДСТУ ІЕС 60838-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 1: Загальні вимоги та випробування (ІЕС 60838-1:2004);
 5. ДСТУ ІЕС 60838-2-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 2: Спеціальні вимоги – Розділ 1: Патрони S14 (ІЕС 60838-2-1:1994; Amd 1:1998; Amd 2:2004).
 6. ДСТУ ІЕС 61228:200Х Лампи люмінесцентні еритемні. Порядок вимірювання і специфікації параметрів (IEC 61228:2008);
 7. ДСТУ ІЕС 60432-2:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 2 Вольфрамові галогенові лампи для побутового та аналогічного загального освітлення. (IEC 60432-2:2005);
 8. ДСТУ ІЕС 60432-3:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 3 Вольфрамові галогенові лампи (крім ламп для транспортних засобів) (IEC 60432-3:2005);
 9. ДСТУ ІЕС 61184:200Х Патрони лампові байонетні. (ІЕС 61184:1997 Am 1:2000 Am 2:2004)
 10. ДСТУ ІЕС 60809:200Х Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2023.1-88 (ІЕС 60809:2002)
 11. ДСТУ ІЕС  16948-2008 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінювання. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 16948-79;
 12. ДСТУ ІЕС 60921:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 13. ДСТУ ІЕС 60923:200Х Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для розрядних ламп (крім трубчастих люмінесцентних). Вимоги до характеристик
 14. ДСТУ ІЕС 60925:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Електронні перетворювачі постійної напруги на змінну для живлення трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 15. ДСТУ ІЕС TR 60972:200ХХ Класифікація та інтерпретація нових
  світлотехнічних виробів
 16. ДСТУ ІЕС 60061-4:20ХХ Цоколі та патрони лампові,
  а також  калібри для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація
 17. ДСТУ ІЕС 62471:20ХХ Фотобіологічна безпечність ламп і лампових систем

В рамках госпдоговірних тем викладачами кафедри розроблено технічні умови України:

 1. ТУ У 31.2-34322724-001:2009 Пристрої розподільчі на напруги до 1000 В з функціями управління та без них. Технічні умови
 2. ТУ У 31.5-33376310-001:2009 Лампи-опромінювачі для бактерицидного знезараження рідин. Технічні умови

Виконані  кафедрою НДР в 2010 р.

№ з/п

Назва теми

Зміст роботи по темі

1.

Виготовлення дослідної установки бактерицидного знезараження питної води (договір № 3/10 з ТОВ “Янтарь” м. Одеса)

Впроваджено в технологічний процес 2 установки бактерицидного знезараження питної води

2.

Комплексні дослідження споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробка рекомендації щодо економічно доцільних сфер їх використання та режимів експлуатації; (номер державної реєстрації №283/09)

На основі аналізу останніх досліджень про вплив світла на здоров’я людей та досягнень по створенню нових енергоекономічних джерел світла, а також власних досліджень споживних властивостей та якості енергоекономічних джерел світла, присутніх на ринку України, розроблені рекомендації щодо вимог та умов раціонального використання нових джерел світла для внутрішнього освітлення. Розроблені методики контролю якості цих ламп, нормативно-технічні документи. З використанням результатів досліджень  розроблений проект концепції розвитку енергоекономічного освітлення в Україні

3.

Дослідження та розробка вдосконалених конструкцій ультрафіолетових джерел випромінювання для установок загального освітлення (номер державної реєстрації № 281/09)

В результаті виконаної НДР була розроблена серія ультрафіолетових ламп та установок для знезараження питної води, повітря, а також спеціальних ультрафіолетових опромінювачів.

Перелік публікацій за 2009-2010 р.

 

 

Назва видання

Автори (ПІБ, посада)

Місце та обсяг видання (д.а)

Дослідження світлотехнічних параметрів та надійності компактних люмінесцентних ламп різних торговельних марок

Басова Ю.О., Кожушко Г.М.

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 22-32

Перспективні напрямки формування споживних властивостей картону взуттєвого устілкового призначення

Басова Ю.О., Омельченко Н.В., Кириченко О.В.

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 32-41

Технологія знезаражування питної бутильованої води ультрафіолетовим випромінюванням

Гусаченко Л.В., Кожушко Г.М

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 86-93

Аналіз переваг і недоліків світлодіодних джерел світла

Кожушко Г.М.,
Басова Ю.О.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 28(1). – С. 8-15

Споживчі характеристики освітлювальних приладів

Ткаченко В.І.,
Шурдук І.В.,
Розсохань В.Л.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 28(1). – С. 26-33

Дугові ртутні лампи високого тиску з пальниками різних виробників на ринку України

Семенов А.О., Тропак М.М.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 28(1). – С. 44-47

Технологія та установки фінішного знезараження питної води ультрафіолетовим випроміненням

Кожушко Г.М., Ткаченко В.І., Гусаченко Л.В.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009  № 28(1). – С. 125-131

Щелочные каолины Украины – комплексное сырье для керамической промышленности

Павлуненко Л.Е.

Стекло и керамика. – 2010. – № 6 (июнь). – С. 27-29

Технічне регулювання як спосіб реалізації політики розвитку енергоекономічного освітлення в Україні

Кожушко Г.М., Смирнова Н.С.
Ткаченко В.І.

«Світлолюкс». – 2009. – № 6. – С.46-48

Дослідження світлотехнічних параметрів та надійності компактних люмінесцентних ламп різних торговельних марок

Басова Ю.О., Кожушко Г.М.

Тези всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми якості вітчизняних товарів” - м. Луцьк, 24-25 листопада 2009. – С. 29-29

Технологія знезаражування питної бутильованої води ультрафіолетовим випромінюванням

Гусаченко Л.В., Кожушко Г.М

Тези всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми якості вітчизняних товарів” - м. Луцьк,  24-25 листопада 2009. – С. 76-79

Дослідження споживних властивостей світлодіодних ламп

Басова Ю.О., Кожушко Г.М., Білобров Б.П.

Збірник доповідей учасників 6 всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя”.- Запоріжжя, Видавництво ПГА, 2010 – С.128–132

Про деякі терміни, слова та словосполучення в текстах стандартів

Ткаченко В.І.

«Світлолюкс». – 2010. – № 5. – С.37–44

Стан та проблеми стандартизації світлотехнічної продукції

Кожушко Г.М.,
Шпак С.В.

«Світлолюкс». – 2010. – № 3. – С.41–46

Стан та завдання стандартизації світлотехнічної продукції

Кожушко Г.М.,
Шпак С.В.

„Стандартизація, сертифікація, якість”. – 2010. – № 4 (65). – С. 3–14 

Міжнародне кодування ламп

Ткаченко В.І., Басова Ю.О.

«Світлолюкс», № 6, 2010. - С.30-37

Способи оцінювання енергоекономічності освітлювальних ламп

Ткаченко В.І., Басова Ю.О.

«Світлолюкс». – 2010. – № 6. – С.51-58

Значення для економіки України льону і сучасні методи його кольорування

Поліщук С.О., Кобищан А.Д.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 20-23

Методи контролю товщини покриттів

Семенов А.О., Соляник А.О.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 23-26

Застосування методу морфологічного аналізу технічних рішень для розробки колагенуісної акрил уретанової композиції

Губа Л.М., Омельченко Н.В.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 40-44

Галогенні лампи та їх характеристика

Семенов А.О., Тропак М.М.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 44-46

Аналіз асортименту шкіряного жіночого модельного взуття

Молебна Л.І.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 37 (1). – С. 46-51

Товарна пропозиція та споживацькі уподобання на кримському ринку фарфорового посуду

Павлуненко Л.Є.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 51-54

 

Результати виконаних науково-дослідних робіт, впроваджені в навчальний процес ПУЕТ 

 1. внесено доповнення при розробці навчально-методичного посібника з дисципліни „Сертифікація товарів” для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та підвищено якість викладання курсів „Сертифікація товарів” стосовно реформування системи технічного реформування в Україні з метою усунення бар’єрів в міжнародній торгівлі, підвищенні технічного рівня якості та безпечності товарів на ринку України, виконання угод по СОТ та сприянню інтеграції України до ЄС;
 2. внесено зміни та доповнення до навчальних програм та підвищено якість викладання курсів „Сертифікація товарів” стосовно реформування системи технічного реформування в Україні з метою усунення бар’єрів в міжнародній торгівлі, підвищенні технічного рівня якості та безпечності товарів на ринку України, виконання угод по СОТ та сприянню інтеграції України до ЄС;
 3. матеріали досліджень використані при розробці навчально-методичного посібника з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та підвищено якість викладання дисципліни „Експертиза непродовольчих товарів”.
 4. виконуються дослідження та готуються до захисту магістерські та дисертаційні  роботи, пов’язані з розробленими технічними регламентами та гармонізованими з міжнародними та європейськими стандартами;
 5. підвищено кваліфікацію професорсько-викладацького складу кафедри ТНТ в галузі стандартизації та сертифікації продукції

          

Нові розробки наукового центру НТЦ:

Пристрій для бактерицидного знезараження повітря ре циркуляційного типу

Ультрафіолетовий опромінював з приєднаним електронним ПРА

Установка бактерицидного знезараження води

Світильник з світло випромінюючим діодом

Пристрої для ультрафіолетового опромінення крові

Прилад для знезараження повітря