Кафедра товарознавства непродовольчих товарів

          

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів створена в 1968 р., входить до складу товарознавчо – комерційного факультету і має багаторічну історію.

За часи свого існування кафедра декілька разів змінювала свою назву:

Завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів – Кожушко Григорій Мефодійович, Доктор технічних наук, професор, голова технічного комітету зі стандартизації Держспоживстандарту України ТК 137 «Лампи та відповідне освітлення», віце-президент Національного комітету освітлення України, академік Академії наук вищої освіти України.

 

В основу концепції діяльності кафедри ТНТ покладені основні положення «Комплексної програми  розвитку ПУЕТ на 2005 -  2010р.р. та на період до 2015 року», розробленої відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про споживчу кооперацію», а також Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої  освіти України.

Основна мета кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів – товарознавців-комерсантів та товарознавців-експертів, які володіють знаннями у галузі товарознавства, оцінки якості та проведення експертизи.

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів готує фахівців зі спеціальності "Товарознавство і торговельне підприємництво” за програмою професійної підготовки ”Товарознавство та комерційна діяльність” освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Товарознавці-комерсанти можуть працювати в сфері обслуговування (торгівлі), виробництва товарів народного споживання, державного контролю якості товарів, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, освіти та можуть обіймати наступні посади:

За кафедрою товарознавства закріплені наступні аудиторії:

а) кабінет товарознавства та експертизи хутряних товарів – ауд. 516а;

б) кабінет шкірно-взуттєвих товарів 516;

в) кабінет шкіряно-взуттєвих,хутряних та шкіряно - галантерейних товарів - ауд.535;

д) кабінет науково–технічного центру – ауд. 515.

е) кабінет текстильно-швейно-трикотажних товарів, текстильної галантереї, штучного хутра, нетканих матеріалів – ауд.542.

є) кабінет господарських товарів, культурно-побутових та електротоварів – ауд.540.