Кафедра товарознавства непродовольчих товарів

          

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів створена в 1968 р., входить до складу товарознавчо-комерційного факультету і має багаторічну історію.

За часи свого існування кафедра декілька разів змінювала свою назву:

Завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів – Кожушко Григорій Мефодійович, Доктор технічних наук, професор, голова технічного комітету зі стандартизації Держспоживстандарту України ТК 137 «Лампи та відповідне освітлення», віце-президент Національного комітету освітлення України, академік Академії наук вищої освіти України.

 

В основу концепції діяльності кафедри ТНТ покладені основні положення «Комплексної програми  розвитку ПУЕТ на 2015 -  2020р.р.», розробленої відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про споживчу кооперацію», а також Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої  освіти України.

Основна мета кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма: «Товарознавство і торговельне підприємництво», які володіють знаннями у галузі товарознавства, оцінки якості, товарного менеджменту, технічного регулювання та інш.

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів готує фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма: «Товарознавство і торговельне підприємництво», рівнів бакалавр та магістр.

Товарознавці-комерсанти можуть працювати в сфері обслуговування (торгівлі), виробництва товарів народного споживання, державного контролю якості товарів, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, освіти та можуть обіймати наступні посади:

Працевлаштування випускників (для регульованих професій – обов’язково)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі управління та адміністрування і здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

 • 1224 – Завідувач підприємства роздрібної торгівлі, Завідувач ринку, Завідувач секції, Керівник торговельно-економічної місії;
 • 1226.1 – Директор з матеріально-технічного постачання;
 • 1226.2 – Завідувач бази перевалочної, Завідувач складу, Начальник господарства складського;
 • 1227 – Головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
 • 1233 – Директор комерційний, Начальник комерційного відділу;
 • 1235 – Начальник відділу зовнішньої кооперації, Начальник відділу матеріально-технічного постачання, Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.);
 • 1237.1 – Головний товарознавець;
 • 1238 – Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості;
 • 1314 – Директор (керівник) малої торговельної фірми, Керуючий магазином, Комерсант;
 • 1317 – Директор малої фірми, Керуючий агентством (торговельним);
 • 1451 – Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами;
 • 1452 – Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі;
 • 1453 – Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами;
 • 1453.1 – Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті;
 • 1453.2 – Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • 1454 – Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • 2419.2 – Консультант з ефективності підприємництва, Логіст, Фахівець з державних закупівель, Фахівець з ефективності підприємництва, Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), Фахівець із сертифікації, Фахівець із стандартизації, Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, Фахівець із якості, Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • 3152 – Інспектор з контролю якості продукції, Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів, Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва;
 • 3411 – Брокер, дилер, маклер біржовий;
 • 3415 – Агент комерційний, Агент торговельний, Комівояжер, Мерчендайзер, Представник торговельний, Торговець комерційний, Торговець промисловий, Торговець роз’їзний, Торговець технічний;
 • 3416 – Закупники;
 • 3419 – Інспектор торговельний, Інспектор-товарознавець, Організатор з постачання, Організатор із збуту, Товарознавець;
 • 3421 – Торговельний брокер (маклер);
 • 3429 – Торговець (обслуговування бізнесу та реклами), Ревізор комерційний.

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 1420 - Retail and Wholesale Trade Managers;
 • 1324 - Supply, Distribution and Related Managers;
 • 1330 - Information and Communications Technology Services Managers;
 • 1219 - Business Services and Administration Managers Not Elsewhere Classified;
 • 1221 - Sales and Marketing Managers;
 • 1324 - Supply, Distribution and Related Managers;
 • 1223 - Research and Development Managers;
 • 5221 – Shopkeepers;
 • 3339 – Business Services Agents Not Elsewhere Classified;
 • 7543 - Product Graders and Testers (excluding Foods and Beverages);
 • 2433 - Technical and Medical Sales Professionals (excluding ICT);
 • 2434 - Information and Communications Technology Sales Professionals;
 • 3322 - Commercial Sales Representatives;
 • 3323 – Buyers;
 • 3324 - Trade Brokers.

За кафедрою товарознавства закріплені наступні аудиторії:

а) кабінет шкіряно-взуттєвих,хутряних та шкіряно - галантерейних товарів - ауд.535;

б) кабінет текстильно-швейно-трикотажних товарів, текстильної галантереї, штучного хутра, нетканих матеріалів – ауд.542.

в) кабінет господарських товарів, культурно-побутових та електротоварів – ауд.540.