Склад кафедри

Кожушко Григорій Мефодійович

Завідувач кафедрою товарознавства непродовольчих товарів.

Доктор технічних наук, професор, голова технічного комітету зі стандартизації Держспоживстандарту України ТК 137 «Лампи та відповідне освітлення», віце-президент Національного комітету освітлення України, академік Академії наук вищої освіти України, член редакційної ради журналів, «Світлотехніка та електроенергетика», Наукового віснику ПУЕТ (технічні науки).

37 років працював у промисловості, був головним інженером спеціального конструкторсько-технологічного бюро джерел світла, технічним та генеральним директором Полтавського заводу газорозрядних ламп, директором Українського НДІ джерел світла.

З 2006 до 2008 р. – професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, з 2008р. – завідувач цієї кафедри, з 2010 - 2015рр. – завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ПУЕТ.

Автор більше 250 наукових праць та 34 винаходів.

Основні напрямки наукової діяльності – розробка нових технологій з використання оптичного випромінювання, дослідження та розробки розрядних ламп, стандартизація в галузі світлотехніки.

Сахно Тамара Вікторівна

Доктор хімічних наук

з 2000 року член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата хімічних наук при Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна; науковий керівник трьох захищених дисертаційних робіт, має 12 винаходів та понад 200 наукових робіт надрукованих в Україні, Росії та за кордоном в журналах Radiation Physics and Chemistry, Nuclear Instruments and Methods in Physics, Chemical Physics.

Монографії:

  • Гриньов Б.В., Сахно Т.В., Сенчишин В.Г. Оптично прозорі та флуоресціюючі полімери. Харків Інститут монокристалів 2003 (заг. редакція проф. Гриньова Б.В.)  36 др.арк.
  • Волкова Н.Н., Сахно Т.В Промышленные кластеры. Полтава 2005.-270 с.
  • Волкова Н.Н., Сахно Т.В Промышленные кластеры России. Полтава 2008.-532 с., на які в Інтернеті розміщено понад 50 посилань.
  • Барашков, Н. Н.  Оптически прозрачные полимеры и материалы на их основе [Текст] / Н. Н. Барашков, Т. В. Сахно. - М. : Химия, 1992. - 77 с. : ил. - (Химия-пром-сти). - ISBN 5-7245-0620-3 : 2.63 р. Библиогр.:с.74-77

Губа Людмила Миколаївна

Доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент Української технологічної академії,
відповідальний секретар збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки».

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і одержала кваліфікацію “магістр з торгівлі” (2001 р.), має другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка підприємства».

Працює в університеті з 2001 року.

Наукові дослідження присвячені питанням формування та дослідження якості непродовольчих товарів, в т.ч. багатошарових матеріалів із використанням відходів шкіряної промисловості.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць близько 150, в тому числі монографія, 4 патенти, 2 підручники, 2 навчальних та 7 навчально-методичних посібників, 6 національних стандартів. Співавтор 4 дистанційних курсів.

Переможець Регіонального конкурсу “Винахідництво 2006” в номінації “Найкращий винахід у сфері збереження навколишнього середовища”.

Підвищувала кваліфікацію в МІПК “Школа педагогічної майстерності”, Харківському державному університеті харчування та торгівлі, Сумському державному університеті за програмою «Електронні засоби та дистанційні технології навчання», ДП «Полтавастандартметрологія».

e-mail: lyudmika@gmail.com

Семенов Анатолій Олексійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ) у 1997 році за спеціальністю «Фізика».

Працює в університеті з 2007 р.

З 2001р. до 2004 р. – начальник експериментальної лабораторії cинтезу алмазів ВАТ «Полтавський алмазний завод».

З 2005р. до 2012 р. – директор з якості ТОВ «Завод газорозрядних ламп» за сумісництвом.

Коло наукових інтересів: полімерні та гетерогенні системи, а також світлотехнічна продукція: лампи низького та високого тиску.

Кількість наукових, науково-методичних праць, винаходів, корисних моделей понад 100.

e-mail: asemen2015@gmail.com

Кобищан Анна Дмитрівна

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1989 році за фахом “Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” та педагогічний факультет Московського кооперативного інституту у 1990 році.

Працює в університеті з 1998 року.

Наукові інтереси присвячені питанням дослідження властивостей лляних тканин.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць близько 50.

Стажувалася в Державному гемологічному центрі при Міністерстві фінансів України:

  • з курсу “Діагностика і оцінка дорогоцінних каменів” (свідоцтво № 000212);
  • з курсу “Атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння органогенного походження” (свідоцтво № 000234);
  • з курсу “Атестація та експертна оцінка напівдорогоцінного каміння” (свідоцтво № 000239).

e-mail: kobischan@gmail.com

Басова Юлія Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

Працює в університеті з 2000 року.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2000 році за спеціальністю „Товарознавство і комерційна діяльність”.

Наукові інтереси присвячені дослідженню споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробці Державних стандартів у галузі світлотехніки.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць понад 60, в т.ч. посібник, виданий з грифом МОН України.

Підвищувала кваліфікацію в Інституті інтелектуальної власності і права за курсом „Охорона, захист і використання об’єктів промислової власності”.

e-mail: basovay@mail.ru

Шурдук Інна Володимирівна

Доцент, кандидат технічних наук

Працює в університеті з 2001 року.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2001 році за спеціальністю „Товарознавство і комерційна діяльність”.

Наукові дослідження присвячені розробці Держаних стандартів у галузі світлотехніки.

Закінчила аспірантуру Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 30.

Підвищувала кваліфікацію у Міжнародному інституті бізнесу (м. Київ) за напрямом „Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та Харківському центрі науково-технічної і економічної інформації.

e-mail: innes2007@mail.ru

Нагорна Світлана Анатоліївна

Завідуюча лабораторією

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України в 2002 році за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність"

Шендерська Ольга Миколаївна

Старший лаборант

Закінчила Полтавський кооперативний інститут в 1985 році за спеціальністю “Товарознавство непродовольчих товарів”.