Стрічка новин кафедри

          

З 18 по 22 травня 2018 року в м. Київ (Україна) відбулася 8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS в якій взяли участь члени кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.х.н. Сахно Тамара Вікторівна та доцент Семенов Анатолій Олексійович.
Були представлені дві доповіді:


Зліва на право: Семенов А., Васільєв О. – д.фіз.-мат.н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка,
Білоус О. – д.фіз-мат.н. НАУ, Плевачук Ю. – д.фіз.-мат.н, начальник НДЧ, проф. Львівського національного університету ім. І. Франка


Семенов А, Булавін Л.А. – академік НАН України, д.фіз-мат. н, проф.


Сахно Т., Короткова І. – проф. ПДАА

          

17 травня 2018 р. студентка гр. ТТП ТКД б інт-21і Деркач Анастасія взяла участь у XV науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» з доповіддю на тему «Особливості паковання кондитерських виробів на ПрАТ «Домінік» (науковий керівник – к.т.н., доцент Губа Л.М.). За результатами конференції Деркач А. отримала Диплом учасника конференції та Сертифікат.

          

26 квітня 2018 року доцент кафедри Губа Л.М. як голова журі взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Продавець продовольчих товарів» на базі Державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

          

XLI наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
17-18 квітня 2018 року 

На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів працювала секція 

«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

КЕРІВНИК: Басова Юлія Олександрівна, к. т. н., доцент
СЕКРЕТАР: Пазенко Ірина Миколаївна, студентка гр. ТКД 21

У роботі секції були представлені наступні роботи:

 1. Андрейкус Ігор Володимирович, ТКД 42 і
  «Порівняльні дослідження біологічної активності світла нових інноваційний ламп та ламп розжарювання»
   
  (керівник – Кожушко Г.М. д.т.н., проф)
 2. Гордієнко Станіслав Євгенійович, ТКД 42 і
  «Проблеми утилізації первинних джерел живлення»

  (керівник – Басова Ю.О., к.т.н., доцент)
 3. Пазенко Ірина Миколаївна, ТКД-21
  «Стан системи технічного регулювання косметичних товарів в Україні»
   
  (керівник – Басова Ю.О., к.т.н., доцент )
 4. Деркач Анастасія Володимирівна, ТКД-41і
  «Особливості пакування кондитерських виробів на ПРАТ «Полтавакондитер»»

  (керівник – Губа Л.М., к.т.н., доцент)
 5. Сапун Світлана Володимирівна, ТКД 21
  «Дослідження асортимент шампунів»

  (керівник – Кобищан Г.Д., к.т.н., доцент)
 6. Хоменко Юлія Олександрівна, ТЕМС  31
  «Сучасний асортимент одягу для новонароджених»

  (керівник – Кобищан Г.Д., к.т.н., доцент)
 7. Самойленко Сергій Анатолійович, ТКД 42 і
  «Дослідження відповідності інфрачервоних керамічних панелей вимогам безпеки технічних регламентів»

  (керівник – Семенов А.О., к.ф.м.н., доцент)
 8. Корнєва Анастасія Олексіївна, ТКД 21 
  «Проблеми безпечності дитячого одягу»

  (керівник – Шурдук І.В., к.т.н., доцент)

Перемогу здобули:

І місце – Деркач Анастачія (гр. ТКД-41і);

ІІ місце – Андрейкус Ігор (гр. ТКД-42і);

ІІІ місце – Пазенко Ірина Миколаїна (гр. ТКД-21);

За активну участь у науково-дослідній роботі та нестандартне мислення переможці нагороджені дипломами, а їх науково-дослідні  роботи рекомендовані до видання.

          

29-30 березня  2018 р. у Одеському національному технічному університеті відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

На конкурс дипломних робіт було надіслано 104 роботи з 39 вищих навчальних закладів та з 20 міст України. За результатами конкурсу дипломна робота магістра Бородая Андрія Юрійовича на тему «Порівняльні дослідження енергоефективності ламп побутового призначення різних угрупувань» (науковий керівник: завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, д.т.н, професор Кожушко Григорій Мефодійович») виборола перемогу у номінації «за найвищий економічний ефект від проектних пропозицій)

Вітаємо переможців та бажаємо подальших звершень!!!

          

ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ З ТОВАРОЗНАВСТВА

28 лютого 2018 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся Всеукраїнський конкурс наукових робіт з товарознавства. У складі галузевої конкурсної комісії брали участь 17 науково-педагогічних працівників із 9 провідних закладів вищої освіти.

У І етапі другого туру конкурсу було представлено 32 студентські наукові роботи з різних регіонів України. Для участі у другому етапі було обрано лише сім робіт. За результатами конкурсу студентка гр. ТКД-61м Демидович Олена виборола почесне друге місце. Керівник роботи завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, д.т.н., професор Кожушко Г.М.

          

Вчимося жити якісно!

Постійне системне набуття споживчих знань, починаючи з раннього віку й упродовж усього життя, значно впливає на появу у людей відповідального споживання товарів і послуг. Нажаль, сучасні товари товарів можуть наносити шкоду здоров’ю людини та навколишнє середовище. Тому кожен споживач повинен бути поінформований про їх якість і безпечність. З метою популяризації споживчих знань, спрямованих на виховання свідомого споживача викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів долучилися до роботи Університету третього віку.

Так, доцентом Басовою Юлією Олександрівною 17 березня 2018 року було проведено заняття на тему «Вчимося жити якісно». На занятті обговорювалися питання щодо безпечності пластмасового, металевого, керамічного та скляного посуду. Дійсно, споживачі рідко замислюються над тим, що побутовий посуд іноді може нести приховану загрозу здоров’ю людини, а в деяких випадках призводити навіть до харчового отруєння. Слухачі виявили зацікавленість до проблеми, що обговорювалася, відзначили її актуальність.

Споживай свідомо!

          

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Київський національний торговельно-економічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Львівський торгово-економічний університет
Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації
Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова
Кооперативно-торговий університет Молдови
Таджицький державний університет комерції

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Шановні колеги!

Оргкомітет Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про початок роботи
V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»
на форумі sychasnematerialozn.forumotion.me

Метою конференції є висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, удосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації в товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

14-15 березня 2018 року

          

З 30 січня по 2 лютого 2018 року в м. Яремча (Україна) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи», в якій взяли участь члени кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.т.н. Кожушко Григорій Мефодійович та д.х.н. Сахно Тамара Вікторівна.

Були представлені три доповіді:

          

За ініціативи кафедри товарознавства непродовольчих товарів між Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Національним органом стандартизації ДП «УкрНДНЦ» було підписано меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність.

Метою Меморандуму є забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців на рівні державних вимог шляхом ефективного використання наукового, педагогічного та навчально-методичного потенціалу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

Науковці кафедри професор, д.т.н. Кожушко Григорій Мефодійович, доцент к.т.н. Басова Юлія Олександрівна та доцент, к.т.н. Губа Людмила Миколаївна за результатами своєї наукової роботи отримали патент на корисну модель «Спосіб прискореної оцінки середнього строку служби компактних люмінесцентних ламп».

Вітаємо винахідників і бажаємо їм подальших досягнень!!!

          

З 4 по 6 жовтня 2017 викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів Кожушко Г.М., Сахно Т.В., Семенов А.О прийняли участь в Світлотехнічному міжнародному форумі LIGHTFORUM`2017, в рамках якого була проведена VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми світлотехніки» та Виставка світлотехнічної продукції. Майстер-класи та презентації.

Були представлені доповіді в рамках діючих секцій:

Секція 2. Світлодіодні пристрої та системи.

Секція 3. Метрологія, стандартизація в світлотехніці. Енергозберігаючі системи та технології.

За результатами конференції опубліковані тези

          

З 15 травня по 20 травня 2017 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна пройшла стажування у європейських  університетах (Словаччина, Угорщина, Австрія) за програмою «Інновації у вищий освіті» світові тенденції та регіональний досвід» за запрошенням Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, м. Кошице, Словаччина.

Метою стажування було підвищення науково-педагогічної кваліфікації, участь у науково-практичних семінарах та консультаціях за участю викладачів та науковців європейських університетів: Технічного університету м. Кошице, Мішкольцського університету, Віденського університету.

Програма стажування включала:

 1. семінар «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів»
 2. лекції:
  • Знайомство з процесом навчання в Технічному університеті м. Кошице;
  • Педагогічна освіта для викладачів технічних університетів;
  • Подолання мовленнєвих та комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземних мов;
  • Як стати найкращим факультетом Словаччини;
  • Система вивчення в Австро-Угорських університетах часів Михайла Балудянського;
  • Подолання проблем адаптації студентів середніх шкіл до університетських умов навчання;
  • Знайомство с Мішкольцським університетом, Угорщина,
  • Історично найзначуща реформа освіти в Центральній Європі; 
  • Знайомство з Віденським Університетом, Австрія,
  • «Інновації в навчальному процесі»,
 3. самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу;
 4. самостійну роботу з підготовки наукової статті в журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky».

За результатами стажування доцент Басова Ю. О. отримала сертифікат.

          

27-28 квітня 2017 року   в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з  «Інтелектуальної власності»

Від ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» участь у олімпіаді прийняли студентки факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Михно Маргарита та Лукьянович Юлія (гр. ТКД-52с).

Студентка Михно М.  виявила глибокі знання з дисципліни «Інтелектуальна власність» та показала високий рівень теоретичної та практичної підготовки, про що свідчить Диплом за 4 місце у загальному заліку. За активну участь у олімпіаді Лукьянович Ю. нагороджена грамотою.

Також учасниці взяли участь у школі-семінарі «Актуальні питання  інтелектуальної власності в Україні», на якій виступили провідні фахівці в галузі інтелектуальної власності.

          

XL Ювілейна міжнародна наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
19-20 квітня 2017 року
На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів працювала секція
«ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

КЕРІВНИК: Семенов Анатолій Олексійович, к. ф.-м. н., доцент
СЕКРЕТАР:
Дугніст Ліна Віталіївна, науковий співробіник

У роботі секції були представлені наступні роботи:

1. Держпродспоживслужба: проблеми формування та функціонування

Скопич Вікторія Вікторівна, ТЕМС-21
(керівник – Плахотін В.Я., к.б.н., професор)

2. Сучасний асортимент верхнього жіночого одягу

Попова Анна Володимирівна, ТКД-21
 (керівник – Губа Л.М., к.т.н., доцент )

3. Безпечність полімерного пакування

Скубій Олена Сергіївна, ТКД-42і
 (керівник – Шурдук І.В., к.т.н.)

4. Особливості сучасного асортименту жіночої білизни

Забелова Карина Юріївна, ТЕМС-41
 (керівник – Кобищан Г.Д., к.т.н., доцент)

5. Дослідження споживних властивостей та відповідності дитячих світильників вимогам безпеки

Кіблик Яна Василівна, ТЕМС-41
(керівник – Семенов А.О., к.ф.м.н., доцент)

6. Особливості продажі картин на аукціонах

Скубій Олена Сергіївна, ТКД-42і
(керівник – Сахно Т.В., д.х.н, професор)

7. Дослідження споживних властивостей та відповідності маркування металогалогенних ламп вимогам нормативної документації

Москаленко Вадим Сергійович, ТКД-12і
(керівник – Семенов А.О., к.ф.м.н., доцент)

8. Вплив якості світла на самопочуття та здоров'я людей

Терещенко Артем Олександрович, ТКД-42і
(керівник – Кожушко Г.М., д.т.н., професор)

Перемогу здобули:

За активну участь у науково-дослідній роботі та нестандартне мислення переможці нагороджені дипломами, а їх науково-дослідні  роботи рекомендовані до видання.

          

У ПУЕТ ВІДБУЛАСЯ ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА»


14-15 березня 2017 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Львівською комерційною академією, Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (Республіка Білорусь), Євразійським національним університетом імені Л.М. Гумільова (Республіка Казахстан), Кооперативно-торгового університету Молдови (Республіка Молдова) та ін. провели ІV МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА».

До оргкомітету конференції були запрошені вчені від Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (НАНУ); Інституту органічної хімії НАНУ; Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАНУ; Інститут Фізики НАНУ; Чернігівського національного технологічного університету; MICRO-TRACERS Inc. Сан-Франциско (США); Вища королівська технічна школа Стокгольму (Швеція); Університета П'єра і Марі Кюрі (Франція); Вищої королівської технічної школи Стокгольму (Швеція).

В конференції взяли участь 165 учасників з 10 країн (Білорусь, Казахстан, США, Італія, Російська Федерація, Японія, Румунія, Україна, Франція, Швеція), в тому числі 1 академік НАНУ, 4 член-кореспондента НАНУ, 29 докторів наук, 86 кандидатів наук, а також аспіранти, фахівці різних галузей науки і техніки. Було представлено 90 доповідей за такими напрямками:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації у товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

Учасники відзначили актуальність обраної теми конференції і важливість обговорення проблем сучасного матеріалознавства та товарознавства, що пов’язані зі створенням інноваційних матеріалів та технологій, підвищенням рівня якості та безпечності товарів, їх конкурентоспроможності, удосконаленням підготовки фахівців цих профілів, та інших важливих напрямків.

Учасниками запропоновано продовжити дослідження в галузях матеріалознавства та товарознавства, направлених на вирішення актуальних проблем сьогодення – створення нових матеріалів, технологій, товарів з покращеними властивостями, безпечних для життя, здоров’я людей та навколишнього середовища, розроблення енергоекономічних та ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення системи технічного регулювання на основі міжнародних стандартів, Директив ЄС з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі, підвищення рівня підготовки фахівців у галузі матеріалознавства та товарознавства й ін

          

24 листопада 2016 р. під час проведення «Дня відкритих дверей ПУЕТ» кафедра товарознавства непродовольчих товарів приймала шановних гостей - студентів товарознавчо-правового відділення Полтавського кооперативного технікуму, що навчаються за спеціалізацією «Товарознавство в митній справі».

Об 11-00 у вестибюлі університету гостей зустрічали декан факультету товарознавства, торгівлі і маркетингу проф. Тягунова Н.М., завідувач відділом довузівської підготовки Шара С. О. та зав. кафедри ТНТ проф. Плахотін В.Я.

Разом зі студентами інших полтавських технікумів і коледжей наші гості у читальному залі бібліотеки були ознайомлені з виставкою спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється навчання в ПУЕТ, з презентаціями міжнародного науково-освітнього центру, інституту заочно-дистанційної освіти та з питань військової підготовки.

Після того в аудиторіях і навчальних кабінетах кафедри гостям показали матеріально-технічну базу, ознайомили з її викладацьким складом та можливостями продовження навчання в ПУЕТ за товарознавчими спеціальностями.

Значний інтерес та жваву дискусію у гостей викликав майстер-клас доц. Кобищан Ганни Дмитрівни про переваги та недоліки використання пластичних мас у виробництві товарів масового вжитку, а також презентація магістра Кордубан Ярослави    про сучасні тенденції в моді молодіжного взуття.

На завершення зустрічі гостям влаштували екскурсію по навчальному комплексу ПУЕТ: лекційні аудиторії, навчальні кабінети та лабораторії, актова  зала, спортивний комплекс, комбінат харчування, студентський гуртожиток.

Зустріч пройшла в дружній, теплій атмосфері. Гості із захопленням робили чисельні селфі в навчальних кабінетах кафедри і ділилися своїми враженнями від побаченого і почутого, а також своїми планами на продовження навчання в ПУЕТ.

          

20 жовтня 2016 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна взяли участь у роботі третього навчального семінару «Практичні аспекти трансферу у вищих навчальних закладах», який було організовано Міністерством освіти і науки України та УкрІНТЕІ. Семінар проводився у рамках V Міжнародного форуму «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства».

Під час семінару були розглянуті такі питання:

За участь у роботі трьох навчальних семінарів Басова Ю.О. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації

          

Викладачі кафедри успішно поєднують науково-педагогічну та культурно-виховну роботу.

12 жовтня 2016 року відбулося святкування 10-річного ювілею народного фольклорного ансамблю професорсько-викладацького складу університету «Яворина», постійним учасником якого є  доцент кафедри Басова Юлія Олександрівна. З нагоди ювілею за вагомі творчі здобутки, майстерність та активну концертну діяльність Басова Ю.О. нагороджена подякою університету.

          

6 жовтня 2016 року кафедра товарознавства непродовольчих товарів гостинно вітала всі покоління випускників факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу (товарознавчо-комерційного) з нагоди 45-річчя факультету.

За особливі заслуги перед Українським народом професора Козьмича Дмитра Івановича і доцента Молебну Лідію Іванівну з нагоди ювілею факультету нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України.

Гостей зустрічав перший декан факультету проф. Козьмич Дмитро Іванович. Спільні спогади про незабутні студентські роки єднали різні покоління випускників та створювали теплу атмосферу.

Душевною була зустріч із ветеранами кафедри Дудлою Іраїдою Олександрівною, Молебною Лідією Іванівною, Котенко Антоніною Ігнатівною.

          

27 вересня 2016 р. доцент кафедри Губа Л.М. взяла участь у виїзному засіданні Президії Української Технологічної Академії з академіками Полтавської області.

За результатами роботи було створено Полтавське регіональне відділення Української Технологічної Академії, обрано керівний склад та узгоджено план роботи регіонального відділення на 2017 р.

В межах угоди про партнерство, співпрацю та науковий обмін кафедра товарознавства непродовольчих товарів постійно підтримує зв’язки із Українською технологічною академією.

Основними напрямками співпраці є:

 1. Проведення спільної роботи щодо дослідження та оцінювання властивостей матеріалів та виробів, виготовлених за новітніми технологіями, а також розробки технічних вимог до нових видів сировини, матеріалів і готових виробів;
 2. Проведення спільних наукових досліджень з питань формування оптимальної структури асортименту, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів в умовах ринку;
 3. Організація спільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів;
 4. Підготовка та рецензування наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 5. Виконання студентами дипломних та магістерських робіт на замовлення Української технологічної академії;
 6. Ведення спільної роботи з підбору баз практик та укладання договорів про проходження виробничої практики (виробничого стажування) студентів.

          

24 вересня 2016 року викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів взяли участь у міському заході, приуроченому Дню міста «Полтава вишивана». Одягнені у вишиванки викладачі та студенти святковою ходою прошли від університету до Соборного майдану та  парку Перемоги.

          

XXXIX наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

19-20 квітня 2016 року
На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів працювала секція
«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

У роботі секції були представлені наступні роботи:

1. Реформування системи технічного регулювання в Україні на шляху євроінтеграції

Неструєв Ігор Сергійович, ТЕМС-12і
(керівник-проф. Плахотін В.Я.)

2. Держпродспоживлужба України: її функції та проблеми формування

Балковий Володимир Олексійович, ТЕМС-12і
(керівник-проф. Плахотін В.Я.

3. Сучасний асортимент жіночих парфумів та напрямки його оптимізації

Герасименко Валентина Вікторівна, ТКД-42і
(керівник доц. Кобищан А.Д.)

4. Аналіз структури асортименту вишитого одягу

Рудяченко Дмитро Володимирович, ТКД-41і
(керівник доц. Губа Л.М.)

5. Вплив нових пакувальних матеріалів на якість товарів

Макогон Владислав Валентинович, ТКД-41і
(керівник ас. Пахомова І.В.)

6. Дослідження якості косметичних засобів по догляду за шкірою

Синьогіна Анастасія Володимирівна, ТКД-41і
(керівник доц. Басова Ю.О.)

7. Конкурентоспроможність жіночого плаття

Шпіка Наталья Сергіївна, ТКД-42і
(керівник доц. Басова Ю.О.)

8. Дослідження сучасного асортименту молодіжного взуття

Кордубан Ярослава Володимирівна, ТКД-42і
(керівник доц. Кобищан А.Д.)

9.  Дослідження відповідності світлодіодних світильників для вуличного освітлення вимогам безпеки

Єфіменко Маргарита Володимирівна, ТКД-42і
(керівник доц. Семенов А.О.)

10.  Пакувальні матеріали та їх характеристика

Демидович Олена Анатоліївна, ТКД-41і
(керівник ст. викладач  Шурдук І.В.)

Перемогу здобули:

За активну участь у науково-дослідній роботі та нестандартне мислення переможці нагороджені дипломами, а їх науково-дослідні  роботи рекомендовані до видання.

          

Студенти кафедри товарознавства непродовольчих товарів приймають
активну участь у виконанні науково-дослідної роботи

В грудні 2015 року та в березні 2016 року колективом науково-технічного центру ПУЕТ виконані 2 науково-дослідні роботи на замовлення будівельної компанії ТОВ «ЄВРОДЕКОРБУД» (м. Київ) та ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава)

№ договору

Назва науково-дослідної роботи

Терміни виконання

Творчий колектив
(студенти кафедри)

4-11/15

“Розробка та виготовлення лампи-опромінювача для бактерицидного знезараження ”

листопад – грудень 2015 року

Борисова Т. О. - студентка ТКД-13і
Павелко А. В. - студент ТКД-13і
Пипоть С. О. - студент ТКД-13і
Петрушко М. О. - студент ТКД-13і

1-02/16

Розробка та виготовлення опромінювача для бактерицидного знезараження поверхонь”

лютий – березень 2016 року

Гриневич М. Я.- студентка ТКД-61М
Обух М. О. - студентка ТКД-61М
Лимарь О. А. - студентка ТКД-61М
Невкрита К. М. - студентка ТКД-61М

Укладено договір на виконання науково-дослідної роботи з Приватним науково-виробничим підприємством «Укрспецпродукт» (м. Полтава). Загальна вартість наукової роботи згідно договору складає 19200 грн.

№ договору

Назва науково-дослідної роботи

Терміни виконання

Творчий колектив
(студенти кафедри)

2-04/15

«Проектування і розробка УФ-опромінювачів для бактерицидного знезараження поверхонь».

квітень  – червень 2016

Лягул М. В. - студентка ТКД-41і
Єфіменко М. В. - студентка ТКД-42і
Миргородська В. В. - студентка ТКД-42і
Шестопал І.О. - студент ТКД-42і

          

26-27 квітня 2016 року викладачі кафедр товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна, Пахомова Інна Володимирівна і комерційної діяльності та  підприємництва Іржавська Людмила Василівна взяли участь у роботі навчально-практичної програми «4 кроки до інновації» Міністерства освіти і науки України спільно з групою компаній «GrowthUp». 

Програма складається з чотирьох етапів:

Викладачі відвідали лекційні заняття з планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу та пошуку потенційних інвесторів для впровадження дослідницьких проектів.

          

25 квітня 2016 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна взяли участь у роботі навчального семінару «Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ», який було організовано Міністерством освіти і науки України та УкрІНТЕІ з метою підвищення обізнаності спеціалістів, що займаються патентно-ліцензійною діяльністю.

Під час семінару були розглянуті такі питання:

          

У ПУЕТ ВІДБУЛАСЯ ІІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА»

22-23 березня 2016 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Львівською комерційною академією, Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (Республіка Білорусь), Євразійським національним університетом імені Л.М. Гумільова (Республіка Казахстан) та ін. провели ІІI МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА».

В конференції взяли участь більше як 184 учасника з 9 країн (Білорусь, Грузія, Казахстан, США, Італія, Російська Федерація, Китай, Румунія, Україна), в тім числі 3 члена кореспондента НАНУ, 33 доктора, 85 кандидатів наук, а також аспіранти, фахівці різних галузей науки і техніки. Було представлено 100 доповідей за такими напрямками:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації у товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

Учасники конференції відзначили, що обрані теми є актуальними і сприяють обговоренню проблем матеріалознавства, товарознавства, розвитку перспективних напрямків дослідження та створення інноваційних конкурентоспроможних товарів та технологій.

Рекомендації ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА»

          

          

День гостинності кафедри ТНТ

20 листопада 2015 р. кафедра товарознавства непродовольчих товарів в межах заходів «Дня відкритих дверей ПУЕТ» гостинно зустрічала учнів 11 класів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №34.

Для гостей була організована екскурсія по університету. Крім аудиторій і кабінетів кафедри школярі із задоволенням  оглянули читальні зали бібліотеки, спортивний комплекс, лекційні аудиторії, навчальні кабінети і лабораторії університету.

Гостям була запропонована «хвилинка чаювання» під час якої учнів ознайомили з основним  напрямками діяльності кафедри товарознавства непродовольчих товарів. Учні з задоволенням спілкувались з викладачами, обговорюючи нагальні проблеми.

Судячи за результатами проведеного кафедрою анкетування всі запрошені учні отримали задоволення від побаченого, а більшість з них виявила бажання поступати на навчання до ПУЕТ.

По закінченню учнів чекав святковий концерт у актовій залі, який був підготовлений студентами та випускниками університету.

          

19 листопада 2015 року викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів, разом із представниками студентського самоврядування факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу взяли участь у профорієнтаційному заході «Веселка робітничих професій та спеціальностей» на запрошення Полтавського обласного центру зайнятості.

Захід відбувся на базі Новосанжарського районного будинку дитячої та юнацької творчості, куди були запрошені учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Новосанжарського району.

У ході заходу учням було надано інформацію про перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі, рівень кваліфікації випускників, перспективи працевлаштування, гурткову та факультативну роботу, діяльність спортивного клубу, умови проживання в гуртожитку.

          

День відкритих дверей

23 жовтня 2015 р. кафедра товарознавства непродовольчих товарів традиційно взяла участь у Дні відкритих дверей ПУЕТ.

Гостями кафедри були школярі Полтавської загальноосвітньої школи №18. В ході програми «Дня відкритих дверей», пройшла виставка освітньої діяльності університету, яка презентувала наукові здобутки професорсько-викладацького складу та студентства.

Для школярів була проведена екскурсія університетом. Вони відвідали бібліотеку, спортивний комплекс, центри мов та культур (Культурно-лінгвістичний центр Китаю та Азербайджанський культурно-освітній центр), музей університету. На відвідувачів Дня відкритих дверей справила приємне враження сучасна матеріально-технічна база, сучасне оснащення лабораторій та аудиторій нашого навчального закладу.

Закінчився День відкритих дверей святковим концертом, у якому взяли участь студентські творчі колективи університету.

          

XXXVІIІ наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік
«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

21-22 квітня 2015 року
На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів працювала секція
«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

КЕРІВНИК: Семенов Анатолій Олексійович, к. ф.-м. н., доцент
СЕКРЕТАР:
Жулінська Алла Олексіївна, ст. лаборант

У роботі секції були представлені наступні роботи:

1. Порівняльні дослідження споживних властивостей ламп для головних фар автомобілів

Квач Марина Віталіївна, ТКД-52
(керівник – Кожушко Г. М., д. т. н., професор)

2. Дослідження сучасного асортименту та якості загальних зошитів

Белиба Алла Миколаївна, ТКД-42і
(керівник – Губа Л. М., к. т. н., доцент)

3. Класицизм як стиль

Буцька Наталія Олександрівна, ТКД-42і
(керівник – Сахно Т. В., д. х. н., проф.)

4.  Комплексна оцінка методів знезараження питної води

Скряга Марина Юріївна, ТКД-42і
(керівник – Семенов А. О., к. ф.- м. н., доцент)

5. Асортимент жіночого натурального шкіряного модельного взуття

Бігун Ольга Володимирівна, ТКД-43і
(керівник – Молебна Л. І., к. т. н., доцент)

6. Аналіз нормативної документації до якості книжкової продукції

Личман Марина Сергіївна, ТКД-43і
(керівник – Басова Ю. О., к. т. н., доцент)

7. Аналіз сучасних пристроїв експрес-аналізу води

Павленко Анастасія Юріївна, ТЕМС-43і
(керівник – Семенов А. О., к. ф.-м. н., доцент)

8. Зміни в асортименті та якості канцелярських товарів

Сальніков Роман Вікторович, ТЕМС-13і
(керівник – Плахотін В. Я., к. б. н., професор)

9. Конструкційні особливості одноцокольних бактерицидних ламп

Назарова Олександра Львовна, ТКД-13і
(керівник – Семенов А. О., к. ф.-м. н., доцент)

10. Асортимент та основні споживні властивості сучасних товарів для офісу

Пипоть Єгор Ігоревич, ТЕМС-13і
(керівник – Плахотін В. Я., к. б. н., професор)

Перемогу здобули:

І місце – Белиба Алла (гр. ТКД-42і);

ІІ місце – Личман Марина (гр. ТКД-43і);

ІІІ місце – Бігун Ольга (гр. ТКД-43і);

За активну участь у науково-дослідній роботі та нестандартне мислення переможці нагороджені дипломами, а їх науково-дослідні  роботи рекомендовані до видання.

          

23-24 квітня 2015 року
в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
відбувся
ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
«Інтелектуальної власності»

ВНЗ Уоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» представила студентка факультету факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Горбик Анна (гр. ГРС-51м).

Олімпіада проводилася в два тури:  І тур – теоретичний; ІІ – тур – практичний.

Студентка Горбик Анна виявила глибокі знання з дисципліни «Інтелектуальна власність» та показла високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

Також учасники брали участь у школі-семінарі «Актуальні питання  інтелектуальної власності в Україні», на якій виступили провідні фахівці в галузі інтелектуальної власності. Також для студентів-учасників були проведені екскурсії по території та музею ХПІ, визначним пам’яткам міста Харкова.

За активну участь в олімпіаді та за результатами школи – семінару Горбак Анна нагороджена Сертифікатом учасника.

          

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»

8-10 квітня 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність».

В олімпіаді взяли участь 54 студенти з 19 вищих навчальних закладів України, зокрема, 32 студенти – за освітнім ступенем "бакалавр" і 22 студенти – за освітнім ступенем "магістр".

Студенти вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексного ситуаційного завдання і комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінку конкурсних завдань здійснювали кваліфіковані члени журі, до складу якого увійшли 18 осіб, серед яких Семенов Анатолій Олексійович – к.ф.м.н., доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі.

Грамоти за високий рівень теоретичної і практичної підготовки отримали

          

25-26 березня 2015 року кафедрою товарознавства непродовольчих товарів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки i торгівлі» проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Співорганізаторами конференції виступили Київський національний торговельно-економічний університет (Україна); Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь); Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Республіка Казахстан); Кооперативно-торговий університет Молдови (Республіка Молдова); Центральний Нью-Мексико Регіональний Коледж (США); Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія).

Мета конференції - висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, вдосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін.

Конференція проводилась за наступними напрями роботи:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації у товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн) – 214, зокрема з України (176), Білорусі (9), Росії (6), Казахстану (7); Азербайджану (2), Індії (1), Таджикистану (1), Грузії (5), Литви (1), США (1), Італії (5).

Організації учасники:

В процесі on-line обговорення доповідей учасники відзначили, що тематика конференції є актуальною і сприяє плідному вирішенню проблем матеріалознавства, товарознавства, розвитку перспективних напрямків дослідження та створення інноваційних конкурентоспроможних товарів та технологій.

Рекомендації конференції

За результатами роботи конференції буде опублікований збірник тез доповідей учасників конференції.

          

Форум ІІ Міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції

Шановні колеги!

Організовано on-line обговорення доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Адреса форуму: http://tntforum.ukrainianforum.net

Прохання зареєструватись та залишити свої відгуки.

          

День гостинності кафедри ТНТ

20 листопада 2014 р. кафедра товарознавства непродовольчих товарів  в межах заходів «Дня відкритих дверей ПУЕТ» проводила «День  гостинності», на який були запрошені учні випускових класів підшефної Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №18.

Для гостей була організована екскурсія по університету. Крім аудиторій і кабінетів кафедри ТНТ школярі із задоволенням  оглянули читальні зали університетської бібліотеки, актову залу, лекційні аудиторії, навчальні кабінети і лабораторії кафедр товарознавства продовольчих товарів, експертизи та митної справи.

Особливі враження на гостей справило ознайомлення з виставкою кулінарної продукції та демонстрацією професійних навичок студентів факультету харчових технологій, готельного та ресторанного бізнесу, яка  традиційно проводиться за програмою «Дня професійної майстерності». В цьому році вона була присвячена 40-й річниці цього факультету.

За програмою Дня відкритих дверей в ауд.411-б ректорат і студентська рада університету провели для учнів шкіл ознайомлення з напрямами та спеціальностями підготовки, умовами вступу до ПУЕТ в 2015 році, структурою та матеріальною базою університету, цікавинками зі студентського життя.

Під час традиційного для цього заходу пригощання гостей кавою та чаєм к кабінеті 535 була проведена презентація кафедри: її кадрового складу, матеріальної бази, результатів навчально-методичної, наукової та виховної роботи.

удячи по результатах проведеного кафедрою анкетування всі запрошені учні отримали задоволення від побаченого, а більшість з них виявила бажання поступати на навчання до ПУЕТ.

          

День відкритих дверей

21-22 травня 2014 р. кафедра товарознавства непродовольчих товарів традиційно взяла участь у Дні відкритих дверей ПУЕТ. Гостями кафедри були випускники шкіл Новосанжарського району та школярі Полтавських загальноосвітніх шкіл №18 та №34.

В ході програми «Дня відкритих дверей», пройшла виставка освітньої діяльності університету, яка презентувала наукові здобутки професорсько-викладацького складу та студентства.

На відвідувачів Дня відкритих дверей справила приємне враження сучасна матеріально-технічна база, сучасне оснащення лабораторій та аудиторій нашого навчального закладу.

Закінчився День відкритих дверей святковим концертом, у якому взяли участь студентські творчі колективи університету. 

          

Відбувся
ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
«Інтелектуальної власності»
18-19 квітня 2014 року 

(в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»)

ВНЗ Уоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» представ студент спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Дудка Андрій (гр. ТКД-51м).

В олімпіаді брали участь 82 студенти з 27 провідних вищих навчальних закладів України.

Олімпіада проводилася в два тури:

Студент Дудка Андрій виявив глибокі знання з інтелектуальної власності та показав високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

Також учасники брали участь у школі-семінарі «Актуальні питання та перспективи інтелектуальної власності в Україні», на якій виступили провідні фахівці в галузі інтелектуальної власності.

За активну участь в олімпіаді та за результатами школи – семінару Дудка Андрій нагороджений Сертифікатом учасника.

          

XXXVІI наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт  студентів за 2013 рік
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

15-16 квітня 2014 року

На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів працювала секція

«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

КЕРІВНИК: Губа Людмила Миколаївна, к. т. н., доцент
СЕКРЕТАР: Невкрита Катерина Михайлівна, студентка групи ТКД-41

У роботі секції були представлені наступні роботи:

 1. Особливості стандартизації світлодіодних ламп та світильників

Шевченко Ольга Василівна, ТКД-51М
(керівник – Кожушко Г. М., д. т. н., професор)

 1. Металогалогенні лампи: шляхи підвищення якості та безечності

Сеідов Анар Казимович, ТКД-51М
(керівник – Кожушко Г. М., д. т. н., професор)

 1. Споживні властивості ювелірних виробів із чароїту

Голик Дар’я Олегівна, ТКД-51М
(керівник – Сахно Т. В., д. х. н., с. н. с.)

 1. Асортимент виробів для використання в сонячній енергетиці

Самофалов Валентин Вікторович, ТКД-51М
(керівник – Сахно Т. В., д. х. н., с. н. с.)

 1. Дослідження асортименту та показників якості шкіряного взуття

Курінна Світлана Петрівна, ТКД-52
(керівник – Молебна Л. І., к. т. н., доцент)

 1. Сучасний асортимент, функціональні властивості та контроль якості гелів для душу

Попенко Вікторія Валеріївна, ТКД-51м
(керівник – Діаніч О. Г., к. т. н., доцент)

 1. Класифікація та споживні властивості абразивних порошків

Денисенко Світлана Миколаївна, ТКД-51м
(керівник – Семенов А. О., к. ф.-м. н., доцент)

 1. Джерела світла та їх характеристики для вирощування овочів в умовах закритого ґрунту

Красношлик Анжела Іванівна, ТКД-51м
(керівник – Семенов А. О. к. ф.-м. н., доцент)

 1. Дослідження сучасного асортименту хутряних жіночих виробів

Поліщук Юлія Олександрівна, ТЕМС-42і
(керівник – Кобищан А. Д., ст. викладач)

 1. Дослідження безпечності іграшок

Уманець Костянтин Юрійович, ТКД-41
(керівник – Басова Ю. О., ст. викладач)

 1. Сучасний асортимент та безпечність картонної тари

Васильєва Ірина Миколаївна, ТЕМС-42і
(керівник – Шурдук І. В.)

 1. Дослідження сучасного асортименту мисливської вогнепальної зброї

Невкрита Катерина Михайлівна, ТКД-41
(керівник – Губа Л. М., к. т. н., доцент)

 1. Конкурентні переваги та якість керамічних виробів народних художніх промислів

Слюсаренко Марія Василівна, ТКД-51м
(керівник – Губа Л. М., к. т. н., доцент)

Перемогу здобули:

І місце – Марія Слюсаренко (гр. ТКД-51м);

ІІ місце – Ірина Васильєва (гр. ТЕМС-42і);

ІІІ місце розділили Катерина Невкрита і Костянтин Уманець (гр. ТКД-41).

За участь у науково-дослідній роботі та нестандартне мислення переможці нагороджені дипломами, а їх науково-дослідні  роботи рекомендовані до видання.

          

Відбувся
 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»
9-11 квітня 2014 року
(в Київському національному торговельно-економічному університеті)

ВНЗ Уоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» представили студенти спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Пампук  Кароліна і Невкрита Катерина (гр. ТКД-41), за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Шевченко Ольга і Слюсаренко Марія (гр. ТКД-51м).

В олімпіаді брали участь 54 студенти з 18 вищих навчальних закладів України, зокрема, 34 студенти – за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і 20 студентів – за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

Студенти вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексного ситуаційного завдання і комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінку конкурсних завдань здійснювали кваліфіковані члени конкурсної комісії, до складу якої увійшла к.т.н., доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Л.М. Губа.

Учасники конференції проявили глибокі знання з товарознавства та комерційної діяльності та нагороджені грамотами за високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

          

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
(ХПІ м. Харків)

ІІІ місце зайняла робота студентки групи ТКД-51м Шевченко О.В. «Особливості стандартизації світлодіодних ламп та світильників в Україні». Науковий керівник –д.т.н., професор Г.М.Кожушко.

          

ПУЕТ на Конференції Американського хімічного товариства Chemistry & Materials for Energy

16 - 20 березня 2014 року у Далласі (США) відбулася 247 конференція Американського хімічного товариства під девізом: «Хімія і матеріали для енергетики», у якій взяла участь професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів ПУЕТ, д.т.н. Тамара Вікторівна Сахно.

Американське хімічне товариство (ACS) є найбільшим у світі науковим товариством, яке налічує більш ніж 163 000 членів з усього світу. Загалом, у конференції взяло участь більше 13000 хіміків та було представлено більше 10000 наукових робіт.

Секції роботи конференції: сільськогосподарська та харчова хімія; аналітична хімія; біологічна хімія; біохімічні технології; розвиток бізнесу та управління; хімія вуглеводів, каталіз у науці і техніці; хімічна безпека та охорона праці; хімічна освіта; хімічна інформація; енергетика і паливо; екологічна хімія; геохімія, історія хімії; промислова і технічна хімія; неорганічна хімія; медична хімія; ядерна хімія і технологія; органічна хімія; фізична хімія; полімерні матеріали науки і техніки; хімія полімерів; фізична хімія тощо.

На засіданні Американського хімічного товариства в Далласі науковці, демонстрували свої інноваційні дослідження та розробки у хімічній галузі. Зокрема, китайськими хіміками була продемонстрована нова етикетка, яка визначає термін придатності продукту. У розробці використані металеві наностержні, які під дією різних хімічних речовин змінюють колір етикетки.

Тамара Вікторівна результати своїх наукових досліджень представила у стендовій доповіді: «Експериментальне дослідження поглинання і флуоресценції периленових барвників, адсорбованих на наночастинках аеросилу і оксиду цинку, розподілених у полімерній матриці». Короткий виклад результатів досліджень представлено на сайті https://www.acs.org/content/acs/en/meetings/spring-2014.html

          

Результати проведення

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

26-27 лютого 2014 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки i торгівлі» відбулася І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Організатор конференції: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки i торгівлі».

Співорганізатори конференції: Центральний Нью-Мексико Регіональний Коледж (США); Університет Туріна (Італія); Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь); ФДУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпова» (Росія); ННЦ «Контроль та діагностика» (Росія); Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія); Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Республіка Казахстан); Карагандинський економічний університет (Республіка Казахстан).

Основна мета конференції – висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, вдосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців.

У конференції взяли участь вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами матеріалознавства та товарознавства з Литви – 2, Італії – 4, США – 6, Казахстану – 3, Китаю – 1, Росії – 19, Азербайджану – 5, Таджикистану – 2, Білорусії – 3 та України.

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і підприємств  України (Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки i торгівлі», Академії митної служби України,  Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровського університету економіки і права ім. Альфреда Нобеля Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ДП «Кримстандартметрологія», Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Інституту фізики НАН України, Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інституту хімії поверхні НАН України; Київського національного торговельно-економічного університету, Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, Львівської комерційної академії, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету водного господарства та природокористування,  Одеської національної морської академії, Полтавської державної аграрної академії, Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ «Україна», Полтавського кооперативного технікуму, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Сумського державного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського регіонального інституту державного управління;  Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Чернігівського національного технологічного університету; Сполучених Штатів Америки (Micro-Tracers Inc; Каліфорнійського університету в Берклі, Університету в Колорадо, Центрального Нью-Мексико регіонального коледж (США); Азербайджану (Азербайджанський державний економічний університету); Росії (Бєлгородського державного технологічного університету ім. В. Г. Шухова, Бєлгородського університету кооперації, економіки і права; ЗАТ «ЗЗ НТЦ «Портативні ЗІЗ» ім. А. А. Гуняєва»,  Інституту фізики атмосфери ім. А. М. Обухова РАН;  ННЦ «Контроль та діагностика», Новосибірського державного технічного університету,    ФДУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпова»);  Білорусії (Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації), Китаю (Гонконгського університету науки і технології), Казахстану (Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова, Карагандинського економічного університету), Італії (Університет Туріна), Литви (Центру фізики і технології).

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації у товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

У матеріалах конференції розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання, пов’язані з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки.

Матеріали конференції розміщені на сайті http://www.tnt.uccu.org.ua

За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез доповідей учасників конференції.

          

День відкритих дверей

19 лютого 2014 р. кафедра товарознавства непродовольчих товарів традиційно взяла участь у Дні відкритих дверей ПУЕТ. Гостями кафедри були випускники шкіл Новосанжарського району.

В ході програми «Дня відкритих дверей», пройшла виставка освітньої діяльності університету, яка презентувала наукові здобутки професорсько-викладацького складу та студентства.

В рамках Дня відкритих дверей на абітурієнтів чекали цікаві майстер-класи від викладачів кафедри доц. Губи Л.М., ст. викладача Кобищан А.Д., асист. Старченка   С.І.

На відвідувачів Дня відкритих дверей справила приємне враження сучасна матеріально-технічна база, сучасне оснащення лабораторій та аудиторій нашого навчального закладу.

Закінчився День відкритих дверей святковим концертом, у якому взяли участь студентські творчі колективи університету.

          

Вітаємо Фесак Наталію Сергіївну, студентку групи ТКД-51М, яка нагороджена Грамотою в номінації «Актуальне дослідження» на ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи» (20-21 листопада 2013 р., ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського). Робота виконана на тему «Сучасні тенденції розвитку ринку посудомийних машин». Науковий керівник – доц. Губа Л.М.

Для участі у Міжвузівській науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Современные методы идентификации и экспертизы потребительских товаров»,  яка відбулася 24 грудня 2013 року у Сибірському університеті споживчої кооперації, подано дві наукові роботи студентів:

 1. Слюсаренко М.В. на тему «Конкурентные преимущества и качество керамических изделий художественных народных промыслов» (керівник доц. Губа Л.М.);
 2. Уманець К.Ю. на тему «Химическая безопасность детских игрушек из пластических масс» (керівник ст. викл. Басова Ю.О.).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт подано роботи:

 1. Шевченко О.В. - Особливості стандартизації світлодіодних ламп та світильників в Україні (керівник проф. Кожушко Г.М.) (м. Харків, ХПІ)
 2. Вовка М. О. – «Сучасний асортимент та товарознавча оцінка картонної тари» (науковий керівник – к.т.н., доцент Губа Л. М.) (м. Київ, КНТЕУ).

На виконання договору № 7-9/13 від 20.09.13 (Наказ № 2 від 28 січня 2014 р.) за темою „Модернізація установки для бактерицидного знезараження води” створено тимчасовий творчий колектив, до роботи якого залучені студенти-старшокурсники: Невкрита К. (ТКД-41), Памбук К. (ТКД-41), Уманець К. (ТКД-41).

          

20 грудня 2013 року кафедра товарознавства непродовольчих товарів традиційно взяла участь у „Дні відкритих дверей ПУЕТ”.

Гостями кафедри були школярі Полтавської загальноосвітньої школи №34.

Під час проведення заходу учні відвідали тренінги провідних викладачів університету, отримали детальну інформацію про умови вступу до університету, особливості навчального процесу, можливості проходження стажування, практики та працевлаштування.

Члени кафедри провели для учнів екскурсію по університету та спеціалізованими лабораторіями кафедри, ознайомили їх з матеріально-технічною базою.

По закінченню заходу гості відвідали святковий концерт.

          

Вітаємо Фесак Наталію Сергіївну, студентку групи ТКД-51М, яка нагороджена Грамотою в номінації «Актуальне дослідження» на ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи» (20-21 листопада 2013 р., ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського).

Робота виконана на тему «Сучасні тенденції розвитку ринку посудомийних машин». Науковий керівник – доц. Губа Л.М.

          

І Міжнародна науково - практична  Інтернет - конференція

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів запрошує взяти участь у І Міжнародній науково - практичній  Інтернет - конференції
«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»
яка відбудеться 26-27 лютого 2014 року

Метою конференції є висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, вдосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами матеріалознавства та товарознавства.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Інновації у товарознавстві.
 3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
 4. Маркетингові аспекти товарознавства.
 5. Проблеми технічного регулювання.
 6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті  http://conf.puet.edu.ua

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ТА E- MAIL

Завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів Кожушко Григорій Мефодійович
тел.  (0532) 2-17-75
Науковий співробітник Науково - технічного центу  Дугніст Ліна Віталіївна
тел. (050) 2-17-75
tovarovedkafedra@mail.ru
linatsingud@mail.ru

Інформаційний лист

          

10 грудня 2013 року завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.т.н. проф. Г.М. Кожушко взяв участь у роботі семінару „Тенденції розвитку національної системи стандартизації” (м. Київ). Організатором семінару Інститут підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології.

У рамках семінару був проведений круглий стіл „Шляхи удосконалення національної системи стандартизації”

          

День відкритих дверей на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів

28 листопада 2013 року кафедра товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі приймала гостей – школярів Полтавської загальноосвітньої школи №18.

Перебування гостей в ПУЕТ було насиченим і цікавим. Відкрила захід декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу проф. Н.М.Тягунова. Доцент кафедри Л.М. Губа надала детальну інформацію про умови вступу до університету, особливості навчального процесу, можливості проходження стажування, практики та працевлаштування.

 

Школярі взяли участь у майстер – класах «Експрес-методи ідентифікації натуральної шкіри» та «Вибираємо якісне взуття», проведені асистентом І.В. Пахомовою.

Асистент кафедри С.І. Старченко надав інформацію про штрихове кодування та навчив школярів розшифровувати штрих-коди. До розрахунків долучилися й гості.

 

Члени кафедри провели для учнів екскурсію по університету та спеціалізованими лабораторіями кафедри, ознайомили їх з матеріально-технічною базою.

Після цього гості відвідали заходи та святковий концерт, присвячені Дню технолога в ПУЕТ.

          

ПУЕТ на Конференції Американського інституту інженерів – хіміків
«Global Challenges for Engineering a Sustainable Future»

4-8 листопада 2013 року у м.Сан-Франциско (Каліфорнія, США) відбулася традиційна щорічна конференція Американского інституту інженерів – хіміків (AlChE) «Global Challenges for Engineering a Sustainable Future».

AIChE - це професійна асоціація, діяльність якої спрямована на розвиток професії інженера- хіміка. Членами асоціації є творчі люди, які використовують свої наукові та технічні знання для розробки технологій, для проектування та експлуатації установок, які виробляють потрібну продукцію за розумними цінами. Інженери - хіміки також проводять дослідженя, спрямовані на створення екологічно безпечного виробництва, використання та утилізацію хімічної продукції.

 

Конференція Американського інституту є провідним освітнім форумом для інженерів – хіміків, зацікавлених у інноваціях та професійному зростанні. На конференції працювали секції з матеріалознавства, біоматеріалів, композитів, кераміки, матеріалів для електроніки і фотоніки та полімерів.

У роботі конференції взяли участь 40 тисяч науковців з 93 країн. Серед них - д.х.н., професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі Т.В. Сахно.

Результати наукових досліджень Тамара Вікторівна виклала у стендовій доповіді: «Суспензії наночастинок для маркерів змішування сипучих речовин», секція «Матеріалознавство».

Короткий виклад результатів досліджень представлено на сайті https://aiche.confex.com/aiche/2013/webprogram/Paper305825.html

          

Святкуємо День Студента разом!

15 листопада 2013 року, в переддень Міжнародного дня студента, кафедра товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі приймала гостей - студентів з Полтавського комерційного технікуму.

 

Перебування гостей в ПУЕТ було насиченим і цікавим. Спочатку майбутніх абітурієнтів з Міжнародним днем студентів привітав колектив кафедри на чолі з завідувачем д.т.н, проф. Г.М. Кожушко. Сплеск емоцій викликала розповідь д.х.н., проф. Т.В. Сахно про міжнародне співробітництво кафедри. Залучилися до привітань і лідери студентського самоврядування факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Марія Гриневич та Марина Обух, які розповіли про організацію Дня студентського самоврядування, що проходить саме в цей день в університеті.

 

Студенти-товарознавці відвідали відрите заняття з дисципліни «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари», проведене асистентом кафедри І.В. Шурдук. А також, для наших гостей було проведено гру «Брейн-ринг» з товарознавства, ведучою якої була одна з кращих студентів магістрів Марія Слюсарено. Учасники гри були нагороджені подарунками та подяками. Сюрпризом для гостей був виступ факультетської команди КВН «Браво».

 

По закінченню дня, для гостей була проведена екскурсія по університету.

 

          

8 жовтня 2013 року кафедра товарознавства непродовольчих товарів взяла участь в обласній конференції з питань розвитку органічного сектору у рамках проекту «Сприяння економічному розвитку та зайнятості», де була представлена доповідь на тему «Використання ультрафіолетового випромінювання для бактерицидного знезараження води, повітря та поверхонь».

Доповідач доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Семенов А.О.

          

Співробітники науково-технічного центру та кафедри товарознавства непродовольчих товарів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» взяли участь у Х Спеціалізованій виставці енергетичного обладнання і технологій «Енергія -2013», яка відбувалась в період з 11 по 14 вересня 2013р. в м. Запоріжжя.

Дана виставка є своєрідним оглядом у сфері енерготехнологій , заходом, який сприяє ознайомленню українських фахівців з новітніми розробками в даній галузі.

На виставці були представлені науково-технічні розробки, а саме:

          

В серпні 2013 року ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» укладено договір з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України на виконання науково-дослідної теми: «Розроблення національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодна джерела світла та освітлювальні системи на їх основі» (договір №155/13-13 від 06.08.2013р.) на суму 180 тис. грн. Термін здачі науково-дослідної роботи за Договором – не пізніше 30 грудня 2013р.

          

20-24 травня 2013 р. у м. Львів відбулася 9 Міжнародна конференція «Електронні процеси в органічних матеріалах» ICEPOM-9.

Учасниками конференції стали викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів проф. Сахно Т.В., доц. Семенов А.О.

В роботі конференції представлено наступні доповіді:

 1. Spectral-luminescent properties of some polyphenylene-vinylenes used for organic light-emitting diodes.
 2.  Applications of quantum chemical approaches to spectral properties of halogen contained benzene aggregates.


Зліва направо: проф. Остапенко Н.І. (Київ),проф. Lina Nakhimovsky (Ізраїль), проф. Jacob Padgug (США),проф.. Т.В. Сахно (Полтава).

          

18-19 квітня 2013 року в м. Мукачеве відбулася
Десята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Учасником конференції стала магістрантка спеціальності
«Товарознавство і комерційна діяльність» Слюсаренко Марія, яка представила свою роботу :«Конкурентні переваги та якість керамічних виробів художніх народних промислів».  Науковий керівник роботи - к.т.н.,  доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Л.М.Губа.
За результатами надруковано збірник учасників конференції.

          

15-16 травня у Харківському національному університеті міського господарства відбулася V Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку світлотехніки», яка проходила в рамках Світлотехнічного міжнародного форуму «LEDLIGHT’2013».

Конференція проходила за участі викладачів кафедри товарознавства непродовольчих товарів та співробітники Науково-технічного центру ПУЕТ.

У роботі конференції було представлено 2 доповіді Кожушко Г.М. і Дугніст Л.В.:

Матеріали конференції опубліковані в збірці тез.

          

25 квітня 2013 року в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАНУ відбулася нарада «Метрологія, стандартизація та технічне регулювання освітлювальної техніки в Україні» за участі представників Держінформнауки, департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства з акредитації України, Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості», а також – підприємств, що працюють на ринку світлодіодної техніки.

Пристрої на базі світло діодів визнані найбільш економним та комфортним для людини різновидом освітлювання.

Поворотним пунктом стало прийняття та початок реалізації Державної цільової науково-технічної програми «Розробка та впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі».

Проект щодо виробництва вітчизняної енергоефективної світлодіодної техніки включено до нещодавно прийнятої Державної програми активізації економічного розвитку.

ПУЕТ, який представляє науково-технічний центр та кафедра ТНТ, вже три роки приймає участь у виконанні цієї науково-технічної програми.

На нараді були заслухані наступні доповіді:

За рішенням наради Головою Держінформнауки направлений лист на ім’я прем’єр-міністра України, який дав відповідні доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади.

          

На XXXVІ науковій студентській конференції ПУЕТ за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 р. заслухано 10 наукових робіт:

 1. Дудка Андрій Петрович, ТКД-41 «Дослідження асортименту шкіряного чоловічого модельного взуття, що реалізується в магазині «Інтертоп» м. Полтава (керівник – Молебна Л.І., к.т.н., доц.)
 2. Самбур Дарина Вадимівна, ТКД-41 «Формування асортименту шкіряного дитячого взуття на матеріалах магазину «Євротоп» м. Кременчук (керівник – Молебна Л.І., к.т.н., доц.)
 3. Панченко Олена Василівна,ТКД-41 «Дослідження асортименту мобільних телефонів» (керівник – Басова Ю.О., ст. викл.)
 4. Ярошенко  Михайло Сергійович, ТКД-52 «Дослідження залежності променевого потоку бактерицидних ламп від напруги живлення та положення їх функціонування» (керівник – Кожушко Г.М., д.т.н., проф.)
 5. Фуштей  Василина Василівна, ТКД-51м  «Дослідження проблеми збирання відходів ртутних ламп від населення та їх утилізації» (керівник – Кожушко Г.М., д.т.н., проф.)
 6. Обух Марина Олегівна, ТКД-12і «Безпечність металевого посуду»  (керівник – Басова Ю.О., ст. викл.)
 7. Сулим Світлана Анатоліївна, ТКД-21 «Асортимент спортивного взуття» (керівник – Молебна Л.І.,к.т.н., доц.)
 8. Васьківський Віталій Петрович, ТКД-51м «Характеристики інфрачервоних обігрівачів та їх споживні властивості» (керівник – Семенов А.О. к.ф.-м.н.)
 9. Ільчук Сергій Вікторович, ТКД-51м «Дослідження використання ультрафіолетового опромінювання для бактерицидного знезараження повітря» (керівник – Семенов А.О. к.ф.-м.н.)
 10. Гордієнко Сергій Романович, ТКД-12і «Безпечність парфумерних товарів» (керівник – Губа Л.М., к.т.н., доц.)

Підсумки роботи ХХХV наукової студентської конференції.

І місце посіла студентка групи ТКД-41 Самбур Дарина Вадимівна з доповіддю на тему: «Формування асортименту шкіряного дитячого взуття на матеріалах магазину «Євротоп» м. Кременчук», науковий керівник Молебна Л.І., доцент, к.т.н.;

ІІ місце посіла студентка групи ТКД-51м Фуштей  Василина Василівна з доповіддю на тему: «Дослідження проблеми збирання відходів ртутних ламп від населення та їх утилізації», науковий керівник Кожушко Г.М., професор, д.т.н.;

ІІІ місце посів студент групи ТКД-51м Ільчук Сергій Вікторович з доповіддю на тему: «Дослідження використання ультрафіолетового опромінювання для бактерицидного знезараження повітря», науковий керівник Семенов А.О., к.ф.-м.н.

Переможців нагороджено дипломами відповідно першого, другого та третього ступеня.

          

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність"

11-12 квітня 2013 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність".

В олімпіаді брали участь 59 студентів із 19 вищих навчальних закладів України.

Студенти вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексного ситуаційного завдання і комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня учасників олімпіади та передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь і навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінку конкурсних завдань здійснювали кваліфіковані члени конкурсної комісії, до складу якої увійшли 18 осіб, серед яких Губа Людмила Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі.

Призером ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") став студент ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" Вовк Микола (гр. ТКД-51м) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня.

Дипломи учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність" отримали:

Вітаємо переможців!

          

Викладач кафедри, д.т.н. Сахно Тамара Вікторівна пройшла курс підготовки за програмою «Технічне регулювання в державі та бізнесі» в Науково - навчальному центрі «Контроль та діагностика» (м. Москва).

Програма навчання включала:

          

6 лютого в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходив фінальний шоу-конкурс «Дві зірки»!

В конкурсі брали участь пари вокалістів – викладач плюс студент.

Кафедру товарознавства непродовольчих товарів представляла старший викладач Басова Олія Олександрівна зі студенткою 1 курсу Фроловою Діаною.

Пара так сподобалася глядачам та журі, що виборола номінацію «Приз глядацьких симпатій»

Учасники отримали дипломи, призи і квіти від профкому, ректорату та спонсорів.

          

Студенти ІІІ курсу товарознавчо -комерційного факультету проходили товарознавчо-технологічну практику на підприємствах міста та області. Студенти відвідали:

Публічне акціонерне товариство «Полтавська фірма «Ворскла».

Публічне акціонерне товариство «Полтавський авто агрегатний завод»

На підприємствах студенти ознайомились з їх діяльністю, технологією виготовлення продукції, організаційною структурою, дефектами, що виникають в процесі виробництва продукції і методами їх усунення.

На основі проходження практики студентами написані звіти і заповнені щоденники.

          

18 грудня відбулося Засідання технічного комітету ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання».

Засідання проходило на базі держаного підприємства «Полтавастандартметрологія», яке виконує функції секретаріату цього технічного комітету. До складу ТК 137 входять 20 підприємств та організацій України, в тому числі й представництва компаній PHILIPS, GENERAL ELECTRIC, OSRAM. Очолює комітет доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів  Полтавського університету економіки і торгівлі Григорій Мефодієвич Кожушко.

Крім нього, на засідання прибули керівник Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» Віктор Сорокін, представники державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та проекту «Трансформація ринку у напрямку енергоефективного освітлення», Програми розвитку ООН в Україні, уповноважені представники організацій-членів ТК 137, провідних підприємств, фірм та навчальних закладів України, всеукраїнського журналу «Світло-Lux».

За час функціонування технічного комітету, ним розроблено 82 національні, 1 міждержавний стандарт на світлотехнічну продукцію, гармонізовані з міжнародними та європейськими, а також Технічний регламент етикетування ламп побутового використання щодо ефективності споживання електроенергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 №1144.

На засіданні заслухали звіт про роботу ТК 137, окреслили завдання, які стоять перед ним зараз, розглянули проблемні питання у галузі світлотехніки та впровадження енергоефективного освітлення в Україні, розробки гармонізованих національних стандартів на світлотехнічну продукцію, зокрема, на світлодіодні джерела світла.

Також на засіданні йшла мова про державну цільову програму світлодіодного освітлення та перспективи розроблення стандартів на світлодіодну продукцію, яка набуває дедалі більшої популярності в усьому світі. Розглянули проблеми класифікації світлотехнічної продукції за «Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010».

Було порушено на засіданні й проблему встановлення вимог екодизайну до світлотехнічної продукції, визначення коефіцієнта запасу при проектуванні освітлення з використанням світлодіодних джерел світла.

На завершення зустрічі усіх бажаючих запросили на екскурсію по науково-дослідному центру випробувань електричних ламп та технологічного обладнання (ЦВЕЛ), який функціонує в ДП «Полтавастандартметрологія».

          

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів приймала участь у профорієнтаційній акції «Стань студентом товарознавчо-комерційного факультету ПУЕТ на один день!»

З привітальним словом виступила заступник завідувача кафедри, к.т.н. Губа Л.М., яка розповіла про кафедру та науковий гурток «ТОВАР+». Старший викладач кафедри Басова Ю.О. розповіла про наукову роботу на кафедрі та Науково-технічний центр ПУЕТ. Старший викладач Миголь Т.М. розповіла про практичну підготовку студентів та про випускників спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність». По закінченню офіційної частини викладачі поспілкувалися з майбутніми абітурієнтами  «за чашечкою чаю». Після цього, асистент Пахомова І.В. провела екскурсію університетом.

          

Відбувся Інтернет - конкурс на кращого знавця ТОВАРОЗНАВСТВА, в якому взяли участь студенти технікумів м.Новомосковськ, Миколаїв, Житомир, Чернігів, Кіровоград, Сімферополь.

Очолила конкурс декан товарознавчо-комерційного факультету, професор Тягунова Н.М.

Переможцями стали: Антошкіна Крістіна (м.Миколаїв), Зіненко Юлія (м.Новомосковськ), Омелечко Марина та Разгон Олександра (м.Чернігів), Манчев Єгор (м.Кіровоград).

Переможці запрошені в Полтавський університет економіки і торгівлі для святкування Міжнародного дня студента та нагороджені подарунками!

          

24 жовтня на товарознавчо-комерційному факультеті відбувся концерт «Дебют першокурсника-2012».

Активну участь у заході приймали студенти –першокурсники спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».

А саме: Сергій Гордієнко, Олександр Мяло та Тетяна Капцош.

Всі глядачі отримали приємне враження від заходу, а учасники - подяки від ректорату та деканату.

          

8-12 жовтня 2012 року в Криму відбувсяХХ Міжнародний симпозіум «Передові дисплейні і світлові технології».

У заході  взяли участь  вчені з України, Росії, Білорусії, США.

Також в симпозіумі взяли участь викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів та співробітники науково-технічного центру ПУЕТ, а саме Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, Ю.О. Басова, А.О. Семенов.

Завідувач кафедри Григорій Мефодійович Кожушко був головою секції „Метрологічне забезпечення і стандартизація”.

Матеріали симпозіуму, оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані в спеціальному випуску збірника „Semiconductor Physics, Quantum & Optoelectronics”.

          

3 жовтня під час кураторської години груп ТКД-11 і ТКД-12і відбулося знайомство студентів-першокурсників із викладачами кафедри.

З привітальним словом виступив завідувач кафедри Григорій Мефодійович Кожушко. Він розповів про основні напрями діяльності кафедри: наукову та науково-дослідну діяльність студентів та викладачів, роботу науково-технічного центру, дисципліни, що викладають на кафедрі та основні здобутки.

До співпраці першокурсників запросила керівник наукового гуртка «Товар+» доцент кафедри Губа Людмила Миколаївна.

Про виховну роботу студентам розповіла куратор академічних груп Пахомова Інна Володимирівна. Основні моменти роботи студентського самоврядування першокурсники обговорили із Головою студентської ради товарознавчо-комерційного факультету Романко Ю. А також визначили основні напрями роботи першокурсників.

          

20 вересня 2012 року в м.Київ українським світлотехнічним журналом «Світло люкс» проведено засідання Круглого столу на тему «Світлодіодне освітлення: питання стандартизації, оцінювання відповідності та санітарно-гігієнічне нормування».

Програмою заходу передбачалося обговорення наступних питань:

Завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, доктор технічних наук Григорій Мефодієвич Кожушко виступив з доповіддю «Стандартизація світлодіодних ламп та світильників в Україні: стан та перспективи».

          

23 вересня 2012 р. студенти та викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі зібралися в центрі міста серед тисячі полтавців для участі у Параді «Полтава вишивана». Серед учасників параду і студенти та викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів ПУЕТ.

"Вишивана" колона рухалася від Соборної до Театральної площі.

Крім демонстрації різноманітних вишиванок, учасники колони презентували свої колективи.

          

Прем'єр-міністр  М.Я. Азаров відзначив досягнення  Науково-технічного центру Вищого навчального закладу укоопспілки  Полтавського університету економіки і торгівлі

22 вересня 2012 р., перебуваючи з візитом у м. Полтава, прем'єр-міністр М.Я Азаров оглянув виставку «Полтавщина на історичних паралелях» та вітав полтавців у палаці дозвілля «Листопад», де  на КОНКУРС ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА “ПОЛТАВСЬКА МАРКА” організований Торгово-промисловою палатою м. Полтави, було представлено устаткування бактерицидного знезараження:

Найвища відзнака в номінації «Товари виробничо-технічного призначення» та диплом переможця конкурсу «ПОЛТАВСЬКА МАРКА» була урочисто вручена  на Полтавській ярмарці за установку бактерицидного знезараження повітря рекуперативного типу УБЗБР.


Прем'єр-міністр М.Я. Азаров  щиро дивувався науково-технічним досягненням пуетівців


"Подібної продукції, яку виготовили на Полтавщині, у Києві я не бачив!"

          

11-14 вересня 2012р.  відбулася ІХ Спеціалізована виставка енергетичного обладнання і технологій «Енергія 2012». Організатором конкурсу виступила Запорізька торгово-промислова палата

Дана виставка є своєрідним оглядом у сфері енерготехнологій , заходом, який сприяє ознайомленню українських фахівців з новітніми розробками в даній галузі.

Науково-технічний цент кафедри непродовольчих товарів  ПУЕТ представив   науково-технічні розробки на конкурс:

• Установка бактерицидного знезараження питної води.
• Установка бактерицидного знезараження повітря типу УБЗП.
• Установка бактерицидного знезараження рекуперативного типу УБЗПР.
• Установка бактерицидного знезараження хлібобулочних виробів.

За результатами виставки опублікований каталог, де розміщена інформація про всіх учасників виставки.

          

Досягнення науково-технічного центру ПУЕТ

12.09.2012 Торгово-промислова палата м. Полтава проводила
КОНКУРС ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА “ПОЛТАВСЬКА МАРКА”

Основна мета конкурсу – стимулювання та підтримка полтавських підприємств по насиченню споживчого ринку конкурентоспроможною продукцію для задоволення потреб населення в якісних і дешевих товарах.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

Науково-технічний цент кафедри непродовольчих товарів  ПУЕТ представив  4 науково-технічні розробки на конкурс:

 1. Установка бактерицидного знезараження питної води.
 2. Установка бактерицидного знезараження повітря типу УБЗП.
 3. Установка бактерицидного знезараження рекуперативного типу УБЗПР.
 4. Установка бактерицидного знезараження хлібобулочних виробів

Отриманий диплом переможця конкурсу «ПОЛТАВСЬКА МАРКА» - найвища відзнака в номінації «Товари виробничо-техенічн6ого призначення» за установку бактерицидного знезараження повітря рекуперативного типу УЗБР, який був урочисто вручений на Полтавській ярмарці, що проводилася в палаці дозвілля «Листопад» в період з 18 по 21.09.2012р.

          

7 вересня вперше у режимі on-line проведено дистанційний захист курсових робіт з «Товарознавства непродовольчих товарів».

Захист проводився у відповідності до діючого Положення про дистанційне навчання та процедури захисту курсових робіт. Його організацію, ідентифікацію студентів та технічне забезпечення здійснювали працівники Головного та Херсонського локального центру дистанційного навчання ПУЕТ. Крім засвідчення особи студента методистом локального центру, їх ідентифікація також здійснювалася шляхом співставлення відео зображень із фото, які знаходяться в особових справах студентів.


Дистанційний захист курсової роботи студентки гр. 208і Макарчук Л.В. проводять ст. викладач кафедри  Г. Д. Кобищан

Під час захисту студенти відповіли на запитання наукових керівників курсових робіт та мали можливість розкрити власне бачення шляхів розв’язання проблем, що підняті у їхніх роботах. Дистанційний захист курсових ро-біт також дозволив зекономити кошти і час студентів, які мешкають у Херсонській області та АР Крим, які їм би довелося витратити для поїздки до Полтави.

Важливим є і те, що запис процедури захисту на сервері Головного центру дистанційного навчання унеможливлює будь-які порушення етичних і моральних норм навчального процесу.

 

          

19-23 серпня 2012 року відбулася 224 Національна виставка та конференція американського товариства хіміків, членом якого є викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, доктор хімічних наук Сахно Тамара Вікторівна.

Американське товариство хіміків найбільше в світі наукове товариство і одне з провідних міжнародних джерел наукової інформації. Організація очолює розробки хімічних проблем і є професійним суспільством хіміків, інженерів хіміків і фахівців суміжних областей у всьому світі.

Дана конференція проходила в Пенсільванському виставковому центрі (Pennsylvania Convention Center), м. Філадельфія, США.

Результати наукових робіт наші вчені виклали у  стендових доповідях на конференції.

Роботи були представлені у секціях з фізичної хімії: «Морфологія и трибологічні властивості полімерних композитів на основі політетрафторетилену та вуглецевих нанотрубок» та екологічної хімії - "Безхлорне знезараження води від забруднення бактеріями Campylobacter jejuni пропусканням води через електрохімічну клітину: роль утворення гідроксильних радикалів".

Короткий виклад результатів представлено на сайті конференції: abstracts.acs.org/chem/244nm/program/view.php

          

Укладено договір з ТОВ „Бучацький сирзавод” Тернопільської обл. на розробку та виготовлення установки бактерицидного знезараження сипучих харчових продуктів. Виконавцями роботи є викладачі кафедри та працівники науково-технічного центру. Вартість робіт за договором становить 8,5 тис. гривень. Робота на розробкою проводитиметься впродовж вересня – жовтня 2012 року.

          

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри товарознавства непродовольчих товарів взяли участь у  І Міжнародній науково-технічній конференції, яка проходила у Бєлгородському національному технологічному університеті ім. В.Г.Шухова. Роботи були опубліковані у міжвузівському збірнику статей:

• Басова Ю.А, Кожушко Г.М. Проблеми заміни ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи у житловому секторі;
• Дугніст Л.В., Кожушко В., Кожушко Г.М. Роль державного регулювання в підвищенні економічності та екологічності освітлювальної техніки.


          

Викладачі кафедри, разом із співробітниками науково-технічного центру Полтавського університету економіки і торгівлі отримали тендер на виконання науково-дослідної роботи „Розроблення національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі, гармонізовані з міжнародними стандартами”. Замовником роботи є Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова. Вартість роботи становить 98000 гривень.

          

Полтавський університет економіки і торгівлі візьме участь у конкурсі „Полтавська марка”. На конкурсі буде представлено 4 розробки науково-технічного центру та кафедри товарознавства непродовольчих товарів. Зокрема,

Подібна виставка буде проходити в місті Запоріжжя, де  Полтавську область буде представляти саме наш університет.

          

У парку «Перемога» м. Полтави ведуться роботи з благоустрою та прибирання території. До акції долучилися студенти групи ТКД – 11. Упродовж проведення акції студентська молодь встигла зробити чимало: навести лад на відведених територіях та розчистити алеї парку. Роботи з благоустрою на цьому не закінчуються, студенти і надалі будуть реалізовувати подібні екологічні акції!

          

Вітаємо Пукас Юлію, студентку групиТКД-51м, яка здобула диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» за ОКР «Магістр»!


          

Вітаємо Вовка Миколу, студента групи ТКД-41 м, який  нагороджений грамотою за інноваційний підхід до вирішення завдань другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» за ОКР «Бакалавр»!


          

За підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2011 рік 10 квітня 2012 відбулася ХХХV науково-студентська конференція.


І місце здобула студентка групи ТЕМС – 32 Мацюк Альона «Дослідження сучасного асортименту безфосфатних пральних порошків», науковий керівник Басова Ю.О.


ІІ місце здобула  Олондар Дарина, студентка групи ТЕМС– 21 «Дослідження якості косметичних кремів для обличчя», науковий керівник Губа Л.М.


ІІІ місце здобула робота Карих Віри, студентки групи ТКД-41м «Дослідження асортименту чоловічого модельного взуття», науковий керівник Молебна Л.І.


Переможців нагороджено дипломами.

Викладачі кафедри вітають переможців та всіх учасників конференції та бажають нових творчих здобутків!

          

5 ківтня викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у Щорічному фестивалі  «Я хочу жити в якісному світі!» в рамках проекту «Молодь обирає здоров’я». Фестиваль проходив на базі Соколовобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарського району. Батьків та їх дітей із  Соколовобалківської, Сухомаячківської шкіл та Драбинівсько НВК ознайомили з інформацією про вплив  сучасних товарів на організм людини та дослідженнями безпечності продуктів народного споживання. Особливо  слухачів зацікавив майстер-клас на тему: «Обираємо якісне взуття!» Після акції на присутніх чекав, фільм про університет та тренінг «Успішний лідер» від студентів ПУЕТ!


          

Кафедрою підписано договір про науково-технічне співробітництво з НТУ «Харківський політехнічний інститут» терміном на 3 роки. З метою реалізації творчого та науково-технічного потенціалу кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та кафедри нарисної геометрії та графіки НТУ «ХПІ» сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

          

Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів підписано угоду про науково-технічну співпрацю з ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

 1. розробка нових методик дослідження та випробування світлотехнічної продукції з використання сучасних досягнень в галузі метрології та інформаційних технологій.
 2. дослідження характеристик світлотехнічної продукції на етапах розробки, виробництва та експлуатації;
 3. розробка нормативно-технічної документації на світлотехнічну продукцію та її застосування;
 4. розробка нормативно-технічної продукції на електронне освітлення;
 5. розробка методів експертизи світлотехнічної  продукції та проведення незалежної експертизи на замовлення юридичних та фізичних осіб.

          

Підписано програму спільних робіт між ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та ПДАА зі створення і впровадження пристроїв на основі УФ-випромінювання. Заходами щодо реалізації програми передбачено: готувати заявки на видачу патентів пристрою УФ-знезараження повітря, пристрою для знезараження розчинів, приладу для опромінення УФ-випромінюванням переливної крові, пристрою УФ-опромінення головок сиру.

          

 Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів та Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України уклаладено угоду про науково-технічне співробітництво терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співпраці:

          

Відбувся І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Інтелектуальна власність». Переможцями стали студенти групи ЕП-51м Сабадаш Альона і Зимовець Оксана та студентка групи Ф-51м Рогова Оксана!

          

Відбувся І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів». Вітаємо переможців: студента групи ТКД-41м Вовка Миколу та студентку групи ТКД-51м Пукас Юлію!

          

В рамках науково-дослідної роботи кафедри підписано договір про науково-технічну співпрацю між Харківським державним університетом харчування та технології і ВНЗ Укоопспілки «Полтавським університетом економіки і торгівлі», терміном на три роки. Сторони визначили напрями співробітництва, основними з яких є розробка та установка УФ-знезарадження харчових продуктів, напоїв, тари та пакувальних матеріалів; розробка методик експрес-аналізу якості харчових продуктів.

          

Викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі провели акцію «Я хочу жити в якісному світі!»

1 лютого викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів взяли участь в акції  «Я хочу жити в якісному світі!», яка проходила у м. Комсомольськ на базі Гімназії ім. В.О.Нижниченка і Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 для учнів 11 класів шкіл міста. Школярів ознайомили з інформацією про вплив  сучасних товарів на організм людини та дослідженнями безпечності продуктів народного споживання. Особливо  учнів зацікавив майстер-клас на тему: «Обираємо якісне взуття!» Після акції на учнів чекав виступ ректора ПУЕТ О.О. Нестулі, фільм про університет та концерт від талановтитх студентів!

          

24 січня асистент кафедри товарознавства непродовольчих товарів І.В.Пахомова відвідала публічну дискусію «MakingaDifference – Whatyoucando» («Змінити світ: ти це можеш») з Челсі Клінтон – членом Правління Фонду Клінтона та Глобальної ініціативи Клінтона. Зустріч є освітньою ініціативою Фонду Віктора Пінчука, мета якої - формування в Україні нового покоління відповідальних лідерів. Відкрили зустріч В.М. Пінчук та директор по комунікаціям Денис Казван. Модератором та учасником дискусії був громадський діяч та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Під час зустрічі  Челсі розказала про свою громадську і викладацьку діяльність, комунікацію зі студентами та благочинність. Були обговорені проблеми української молоді та питання філантропії. Також визначили суспільну ролі молоді: «Молоді люди мають унікальну можливість зробити краще не тільки суспільство, але й увесь світ!»

          

20 грудня на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувся науково-технічний семінар «Стан розвитку нормативно-технічної бази та проблеми якості світлодіодних виробів в Україні». Захід проведено кафедрою товарознавства непродовольчих товарів. На конференції були присутні близько 30 провідних фахівців в галузі світлотехніки з України та Росії.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися:

 До уваги учасників конференції були представлені доповіді:

Бурхливу дискусію викликала доповідь Г.М. Кожушка «Стандартизація СВД виробів в Україні: стан справ та пропозиції на перспективу».

Результатами порівняльних досліджень зразків ламп та світильників вітчизняних виробників з зарубіжними зразками поділився А.В.Рибалочка, завідувач лабораторії ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, к.т.н., керівник проекту.

Також в роботі конференції взяли участь керівники підприємств, а саме ТОВ «Горизонт-Люкс» В.П. Копнін і ТОВ ОСП «Корпорація «Ватра» Р.В. Пилипчук.

Результати тестової експлуатації світлодіодних світильників у м. Києві представив В.І. Степура, начальник лабораторії «Київміськсвітло», д.т.н.

Доповіді були представлені українською, російською та англійською мовами. Під час дискусії всі учасники конференції мали змогу висловити свою думку з даної теми та відзначили, що стан нормативно-технічної бази світлодіодного обладнання є нагальною проблемою на сьогодні і потребує термінового вирішення.

          

15 грудня відбувся захист курсових робіт студентів 4 курсу спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі». В основному досліджували асортимент, споживні властивості та якість товарів. Роботи справили позитивне враження на викладачів та студентів.  Особливо цікавими були дослідження асортименту цифрових фотоапаратів, лакофарбових матеріалів, скляного і фарфорового посуду.


          

Викладачі товарознавчо-комерційного факультету провели акцію «Я хочу жити в якісному світі!»

7 грудня викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів взяли участь в акції  «Я хочу жити в якісному світі!» у Навчально-виховному комплексі № 1  (смт. Нові Санжари) для учнів 10-11 класів. Школярів ознайомили з інформацією про вплив різних сучасних товарів на організм людини. Особливо  учнів зацікавив майстер-клас на тему: «Обираємо якісне взуття!».

          

За підсумками загальноуніверситетського конкурсу наукових робіт студентів, присвяченого Дню студента 2011 нагороджено:


Дипломом І ступеню: Кожушка Віктора, студента групи ТЕМС – 32


Дипломами ІІ ступеню: Енгельке Ольгу, студентку групи ТКД– 52 та Пахомову Інну, студентку групи ТЕМС – 51м

Викладачі кафедри вітають переможців!

          

08.11.2011 р. викладачами кафедри товарознавства непродовольчих товарів проведено профорієнтаційний захід у рамках університетської програми «День гостинності». Було запрошено  учнів 11 класу Полтавської загальноосвітньої школи №18.

Учні були гостинно прийняті в актовому залі університету, де були ознайомлені з діяльність Полтавського університету економіки і торгівлі: структура, матеріально-технічна база, напрямки підготовки спеціалістів.

Після перегляду фільму учням була проведена екскурсія по університету.

Студенти були ознайомлені з можливостями бібліотеки та медіатеки ПУЕТ.

До уваги учнів був представлений спортивний комплекс «Олімп», де були показані різні тренувальні зали.

Гостям були показані навчальні аудиторії товарознавчо-комерційного факультету.

Закінчилась екскурсія на 5 поверсі університету в аудиторії 540, де учні познайомилися з викладачами кафедри товарознавства непродовольчих товарів. Їм була надана вичерпна інформація про підготовку спеціалістів «Товарознавство та комерційна діяльність», а також представлено матеріал «Цікаве товарознавство» про фальсифікацію окремих груп непродовольчих товарів.

Знайомство школярів з ПУЕТ закінчилось врученням викладачами кафедри ТНТ сувенірних подарунків на згадку про університет.

          

«Полтавська марка» та «Полтавська ярмарка»

6 вересня науковці кафедри товарознавства непродовольчих товарів та науково – технічного центру взяли участь у виставці „Полтавська марка”. Були представлені дослідні зразки установок бактерицидного знезараження повітря. За результатами оцінювання представлені зразки отримали високу оцінку, що підтверджено дипломом „Полтавська марка”

У період з 14 по 17 вересня розробки науково – технічного центру ПУЕТ були представлені на виставці «Полтавська ярмарка». За результатами виставки погоджено договори на розробку двох установок для рекуперативного знезараження повітря. Безпечність дослідних зразків УФ – випромінювачів НТЦ підтверджені державною санітарно – епідеміологічною службою м.Полтава.


          

4 серпня 2011р. між Інститутом фізики напівпровідників ім. Лашкарьова В.Є. НАНУ та Полтавським університетом економіки і торгівлі укладено договір № 149/13-11 на виконання НДР «Розробки проектів національних стандартів (ДСТУ) на світлові модулі, світильники та методики вимірювань параметрів світловипромінювальних діодів», який буде виконуватися кафедрою товарознавства непродовольчих товарів на науково – дослідним центром ПУЕТ. Сума договору становить 50000 грн. В рамках НДР розробляються національні стандарти:

          

З 13 по 19 червня відбулася державна атестація студентів зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі».

На спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність” працювала комісія у складі:

Голова комісії:  

Шевченко В.П. – заступник начальника відділу громадського харчування та торговельного обслуговування Полтавського газопромислового управління «Полтавагазвидобування»;

Члени комісії:  

Бургу Ю.Г. - заступник декана товарознавчо-комерційного факультету, доцент кафедри продовольчих товарів,  к.с.-г.н.;

Бірта Г.О. – завідувач кафедри товарознавста продовольчих товарів, д.с.-г.н., проф.;

Лісіца В.В. - доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к.е.н.;

Семенов А.О. – доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів, к.ф-м.н.

На спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» працювала комісія у складі:

Голова комісії:  

Катрич В.М. –доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Донецького державного університету економіки і торгівлі, к.т.н.;

Члени комісії:  

Тягунова Н.М. – декан товарознавчо – комерційного факультету, к.е.н., проф.;

Товт В.М. –завідувач кафедри експертизи та митної справа, к.т.н., проф.;

Юдічева О.П. –доцент  кафедри експертизи та митної справа, к.т.н.;

Поліщук Л.В. - –доцент  кафедри експертизи та митної справа, к.т.н.

Захист на здобуття кваліфікації спеціаліста та магістра спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі» відбувся успішно.

ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ!!!

          

В травні – червні 2011 року кафедрою товарознавства непродовольчих товарів підписано два договори за темами:

          

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ТОВАРОЗНАВЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС 21 ТРАВНЯ 2011 РОКУ НА ДРУЖНЮ ЗУСТРІЧ, ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ  О 13.30 ГОДИНІ НА КАФЕДРІ ТОВАРОЗНАВСТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ (АУД. 542)

          

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ!!!

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових проектів у галузі науки і техніки (травень 2011 р., м. Полтава, Полтавський національний технічний університет ім. Кондратюка) наукова робота студентів

„Порівняльні дослідження споживних властивостей енергоекономічних ламп побутового призначення” (наукові керівники – д.т.н., проф. Кожушко Г.М., ст. викл. Басова Ю.О.) здобула ІІІ місце.

          

ВІТАЄМО!!!

Ольшанцеву Оксану (ТКД-41м)

Горкуненко Тетяну (ТКД-51м)

учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 н.р. зі спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”, (17-19 березня ДонДУЕТ).

          

ВІТАЄМО!!!

Давидову В.О. (ТЕМС-22) з перемогою на
Міжвузівській науково-практичній студентській конференції „Проблеми якості продукції на сучасному етапі”
(21.03.11, ПУЕТ)


нагороджена
Дипломом ІІ ступеня
за інновації в наукових дослідженнях
.

 

 

 

 

 

          

З 21 по 26 лютого 2011 р. проводилась Державна атестація, шляхом складання комплексного державного іспиту студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за програмами професійної спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Торговельне підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Склад комісії ДЕК:

Голова ДЕК: 

Халюза Тетяна Василівна – заступник генерального директора з зовнішньоекономічних питань з постачання, збуту ТОВ «Крокуль» м. Полтави.

Члени ДЕК:

Бургу Юрій Георгійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,зам.декана товарознавчо-комерційного факультету

 

Офіленко Н.О кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів

 

Кожушко Григорій Мефодійович,доктор технічних наук, профессор, зав.кафедрою товарознавства непродовольчих товарів

 

Балабан Петро Юрійович, кандидат економічних наук, професор завідувач кафедрою комерційної діяльності та підприємництва

Секретар:

Баля Лілія Вікторівна, асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів

          

19-21 лютого 2011 р. відбувся захист магістерськихробіт студентів заочної форми навчання спеціальності 8.050301 – „Товарознавство та комерційна діяльність”.

Склад комісії ДЕК:


Голова ДЕК: 

Войтенко Світлана Леонідівна – завідуюча кафедрою генетики та розведення тварин Полтавської державної аграрної академії, професор, доктор сільськогосподарських наук.

Члени ДЕК

Бургу Юрій Георгійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,зам.декана товарознавчо-комерційного факультету

 

Бірта Габріелла Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, зав.кафедрою товарознавства продовольчих товарів

 

Кожушко Григорій Мефодійович, доктор технічних наук, профессор, зав.кафедрою товарознавства непродовольчих товарів

 

Балабан Петро Юрійович, кандидат економічних наук, професор
завідувач кафедрою комерційної діяльності та підприємництва

Секретар:

Горячева Олена Олександрівна, асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів

На „відмінно” захистились 21 студент з 24 та рекомендовані до аспірантури.

Вітаємо магістрів з успішним захистом.

          

З 15 по 24 лютого 2011 р. проводилась Державна атестація, шляхом складання комплексного державного іспиту студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050301 – „Товарознавство та комерційна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Склад комісії ДЕК:

Голова ДЕК: 

Шевченко В’ячеслав Петрович – заступник начальника відділення громадського харчування та торговельного обслуговування Полтавського газопромислового управління «Полтавагазвидобування».

Члени ДЕК: 

Медведь Лоліта Миколаївна – заступник декана Полтавського базового заочного факультету, старший викладач кафедри технології та організації ресторанного господарства;

 

Кайнаш Алла Петрівна – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, кандидат технічних наук;

 

Кожушко Григорій Мефодійович – завідувач кафедрою товарознавства непродовольчих товарів, професор, доктор технічних наук;

 

Юрко Ігор Вікторович – доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, кандидат економічних наук.

Секретар:

Маляр Жанна Олександрівна, лаборант кафедри товарознавства продовольчих товарів

Колектив кафедри вітає студентів з завершенням навчання та  бажає успіхів!

          

Нові розробки наукового центру НТЦ:

Пристрій для бактерицидного знезараження повітря ре циркуляційного типу

Ультрафіолетовий опромінював з приєднаним електронним ПРА

Установка бактерицидного знезараження води

Світильник з світло випромінюючим діодом

Пристрої для ультрафіолетового опромінення крові

Прилад для знезараження повітря

          

Творчим колективом працівників кафедри товарознавства непродовольчих товарів спільно з науково-технічним центром ПУЕТ завершено виконання науково-дослідної роботи «Розробка проектів Державних стандартів на світлодіодні лампи». Робота виконувалася в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», затвердженої Постановою КМ України від 9 липня 2008 р. № 632 на замовлення інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за договором № 187/13-10 від 23  листопада 2010 р. Обсяг фінансування становив 50 тис. грн.
В результаті виконання НДР розроблено наступні проекти національних стандартів України:

Робота прийнята замовником.
В 2011 році розроблені проекти стандартів будуть внесені в План національної стандартизації України, а в 2012 році ці стандарти наберуть чинності.

          

23 листопада 2010р. між Інститутом фізики напівпровідників ім. Лашкарьова В.Є. НАНУ та ПУЕТ укладено договір на НДР „Розробка проектів Державних стандартів на світлодіодні лампи” який буде виконуватись кафедрою ТНТ та науково-технічним центром ПУЕТ. Кошторисна вартість договору 50тис. грн.

Склад тимчасового творчого колективу ПУЕТ: Кожушко Г.М., Ткаченко В.І., Басова Ю.А., Губа Л.М., Семенов А.О., Шурдук І.В., Кобищан А.Д., Старченко С.І. До виконання роботи будуть залучені також студенти товарознавчо комерційного факультету та фахівці з інших організацій.

НДР виконується на замовлення національної академії наук України в рамках Державної цільової науково-технічної теми „Розробка та впровадження енергоекономічних джерел світла і освітлювальних систем на їх основі.”

На сьогодні уже розроблена і розіслана на погодження перша редакція ДСТУ. Закінчення роботи планується до кінця 2010 року.

          

Полтавський університет економіки і торгівлі, який представляли кафедра ТНТ та НТЦ, вийшов переможцем в конкурсі виконання науково-дослідної роботи „Розробка проектів Державних стандартів на світлодіодні лампи" (ДК 015: 1.2 12.11.15-Дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки. (Метрологія та метрологічне забезпечення).

НДР буде виконуватись в рамках Державної цільової науково-технічної програми „Розробка та впровадження енергоекономічних джерел світла і освітлювальних систем на їх основі". Державним замовником програми визначена Національна Академія наук України, а головним виконавцем - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.

Про перемогу ПУЕТ в конкурсі на виконання НДР повідомлено листом секретаря комітету з конкурсних торгів Інституту фізики напівпровідників НАНУ (повідомлення від 03.11.10 № 31207/11-1462/1).

          

Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів спільно з кафедрою продовольчих товарів та кафедрою технології та організації харчових виробництв 10 листопада 2010 було проведено круглий стіл з нагоди Європейського тижня якості в Україні „Роль стандартизації в умовах членства України в СОТ та шляхи підвищення якості продукції на ринку України”.

У засіданні круглого столу прийняли участь викладачі кафедр ТНТ (рис.1), ТПТ, ТОХВ, студенти спеціальностей ТКД, ТП, ТХ, представники підприємств.


Викладачі кафедри ТНТ на круглому столі

Відкривав засідання круглого столу завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ПУЕТ, голова технічного комітету зі стандартизації ТК-137 «Лампи та відповідне обладнання», директор ТОВ 0«УКР НДІ джерел світла», д.т.н., професор Кожушко Григорій Мефодійович


Зав. каф. ТНТ д.т.н., професор Кожушко Григорій Мефодійович

Із вітальним словом виступилапроректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна


Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна

З доповідями виступили:

- заступник генерального директора ДП «Полтавастандартметрологія» Ткаченко Наталія Володимирівна „Сучасні проблеми технічного регулювання в Україні: якість та безпечність товарів”;


Заступник генерального директора ДП «Полтавастандартметрологія» Ткаченко Наталія Володимирівна

- начальник відділу стандартизації ДП «Полтавастандартметрологія» Майман Світлана Іванівна „Оцінка відповідності продовольчих товарів в Україні: особливості обумовлені членством України в СОТ” (рис.5);


Начальник відділу стандартизації ДП «Полтавастандартметрологія» Майман Світлана Іванівна

- головний науковий співробітник Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН, д.с.-г.н., професор, академік УААН Рибалко Валентин Павлович „Сучасні перспективи розвитку галузі свинарства в Україні та проблеми якості м’ясної продукції”;


Головний науковий співробітник Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН, д.с.-г.н., професор, академік УААН Рибалко Валентин Павлович

- Коваленко Віктор Федорович завідуючий відділом фізіології тварин Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН, д.б.н., професор, академік УААН „Взаємозв’язок між інтер’єрними показниками і якістю м’яса свинини”;

- завідувач кафедри технології та організації харчових виробництв ПУЕТ, к.б.н., професор Плахотін Валентин Якович „Розробка нових технологій харчових продуктів кафедрою технології та організації харчових виробництв ПУЕТ”.

Завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ПУЕТ, голова технічного комітету зі стандартизації ТК-137 «Лампи та відповідне обладнання», директор ТОВ «УКР НДІ джерел світла», д.т.н., професор Кожушко Григорій Мефодійович „Роль міжнародних стандартів в підвищенні технічного рівня та якості продукції. Робота ПУЕТ в галузі стандартизації світлотехнічної продукції”

З доповідями також виступи студенти спеціальності ТКД.

Підсумовуючи виступи учасників круглого столу Кожушко Г.М. відзначив, що для підвищення технічного рівня та якості продукції найбільш доцільно розробити та впровадити стандарти на основі міжнародних.

На сьогодні міжнародні стандарти являються організаційно – технічною основою вдосконалення виробництва в окремих країнах. Основою міжнародного, економічного і науково – технічного співробітництва. Ці нормативно – технічні документи, що відображають передовий науково – технічний досвід промислово розвинених країн, можуть сприяти впорядкуванню процесів розробки, виготовлення та випробування продукції в Україні.

Впровадження міжнародних стандартів є формою використання передового науково – технічного досвіду для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом підвищення її технічного рівня і якості.

Враховуючи актуальність проблеми стандартизації, і особливо розробки міжнародних стандартів, ПУЕТ також приймає активну участь у вирішенні цієї проблеми.

ПУЕТ являється колективним членом технічного комітету зі стандартизації Держспоживстандарту України ТК – 137, «Лампи та відповідне обладнання».

В жовтні – листопаді 2010р. ПУЕТ прийняв участь у тендері на виконання НДР «Розробка проектів держаних стандартів на світлодіодні лампи» і виграв цей конкурс.