Історія кафедри

          

З 1965 р. до 1968 р. в навчально-консультативному пункті Львівського торгово-економічного інституту на кафедрі товарознавства промислових товарів постійно працювали Молебна Лідія Іванівна та Ізотова Наталія Володимирівна, а на кафедрі товарознавства продовольчих товарів Могилко Іван Павлович. Інших викладачів запрошували з Полтавських вузів в період екзаменаційних сесій.

З 1968 р. до 1971 р. відкрито кафедру промислових товарів, на якій працювали Діаніч Михайло Михайлович, Молебна Лідія Іванівна, Ізотова Наталія Володимирівна, Діаніч Ольга Григорівна, Чайка Ніна Трохимівна. Очолював кафедру Діаніч Михайло Михайлович.

В 1972 р. організовано товарознавчий факультет.

Першим завідуючим кафедри "Товарознавства промислових  товарів", яка з 1974 р. перейменована як кафедра "Товарознавства непродовольчих товарів" був Діаніч Михайло Михайлович, який очолював її 10 років, з 1972 до 1982 рр.

На кафедрі працювали Діаніч Михайло Михайлович, Козьмич Дмитро Іванович,  Молебна Лідія Іванівна, Ходикін Олександр Павлович,  Дудла Іраїда Олександрівна,  Поліщук Лариса Володимирівна,  Міхеєва Катерина Миколаївна,  Приходько Микола Васильович, Приходько Раїса Григорівна.

З 1982 р. до 20.01.1987 р. кафедру "Товарознавства непродовольчих товарів" очолювала Дудла Іраїда Олександрівна. Викладацький склад поповнили викладачі-випускники Полтавського кооперативного інституту: Омельченко Наталя Володимирівна, Миголь Тетяна Миколаївна, Сусліна Ірина Володимирівна

З 20.01.1987 р. до 20.05.1988 р. кафедру "Товарознавства непродовольчих товарів" очолювала Поліщук Лариса Володимирівна.

З 20.05.1988 р. до 26.08.2000 р. очолювала кафедру "Товарознавства непродовольчих товарів" Байдакова Людмила Іванівна. На кафедру прийняті викладачі-випускники Львівського торгово-економічного (Кобищан Анна Дмитрівна) і Полтавського кооперативного інститутів (Калашник Олена Володимирівна).

В зв’язку з отриманням ліцензії на право підготовки фахівців за спеціальністю „Товарознавство та експертиза в митній справі”, кафедра в 2000 р. отримала назву "Товарознавства та експертизи непродовольчих товарів".

З 20.08.2000 р. до 01.09.2008 р. кафедру "Товарознавства та експертизи непродовольчих товарів" очолювала Омельченко Наталія Володимирівна. Колектив кафедри поповнили нові викладачі-випускники Полтавського кооперативного інституту – Офіленко Юрій Григорович, Басова Юлія Олександрівна, Мороз Світлана Едуардівна, Шурдук Інна Володимирівна, Губа Людмила Миколаївна та викладачі-випускники Полтавського університету споживчої кооперації - Берлінова Людмила Володимирівна, Мартосенко Марина Григорівна, Браїлко Анна Сергіївна, Ровенська Алла Олександрівна, Ногаль Валерія Леонідівна, Лисенко Наталія В'ячеславівна.

З 01.09.2008 р. кафедру очолює доктор технічних наук Кожушко Григорій Мефодійович. Колектив кафедри поповнили нові викладачі-випускники Полтавського університету споживчої кооперації - Кириченко Олена Василівна, Старченко Сергій Іванович.

З 01.09.2010р. кафедра товарознавства та експертиза непродовольчих товарів була реорганізована та створена кафедра товарознавства непродовольчих товарів.