Наші випускники

            


Гилюн Юлія Вікторівна

Випускниця Полтавського університету споживчої кооперації України зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі», отримала диплом з відзнакою за кваліфікаційним рівнем магістр.

З 2007 року працює експертом відділу експертиз та сертифікації товарів в Полтавській торгово-промисловій палаті.

 


Мельник Інна Володимирівна

Випускниця Полтавського університету споживчої кооперації 2009 року зі спеціальності „Товарознавство та експертиза в митній справі”, закінчила вуз із відзнакою, отримала кваліфікацію магістра.

Працює декларантом на підприємстві.

 

 

Омельченко Наталія Володимирівна професор, кандидат технічних наук

Випускниця Полтавського кооперативного інституту  1976 року за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами".  В 1989 році закінчила денну аспірантуру навчально-наукового комплексу споживчої кооперації Московського кооперативного інституту, в 1998 році - педагогічний факультет при МІПК Полтавського кооперативного інституту (друга вища освіта). 24.06.1999 року присвоєне вчене звання доцента (атестат ДЦ АЕ № 001610).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Покращення споживчих властивостей шкіряної тканини шубних овчин каракульської породи овець" за спеціальністю 05.19.08 "Товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості" 23.12.1991 року в спеціалізованій вченій раді навчально-наукового комплексу споживчої кооперації Московського кооперативного інституту.

Працювала в Полтавському кооперативному інституті (Полтавському університеті споживчої кооперації України) на посадах:

Наукові дослідження присвячені питанням: “Екологічні аспекти дослідження якості товарів народного споживання”, за результатами якої підготовлена одна кандидатська і завершується друга кандидатська дисертація.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць 156 і серед них навчальні посібники, патенти, авторські свідоцтва.

 

Губа Людмила Миколаївна

Доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України з 2006 року, кандидат технічних наук.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2001 році за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність”, кваліфікація магістр.

Наукові дослідження присвячені питанню використання відходів шкіряної промисловості у багатошарових матеріалах.

Переможець Регіонального конкурсу “Винахідництво 2006” в номінації “Найкращий винахід у сфері збереження навколишнього середовища”.

 

Шурдук Інна Володимирівна

Асистент. Працює в університеті з 2001 року.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2001 році за спеціальністю „Товарознавство і комерційна діяльність”.

Наукові дослідження присвячені розробці Державних стандартів у галузі світлотехніки.

Підвищувала кваліфікацію у Міжнародному інституті бізнесу (м. Київ) за напрямом „Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та Харківському центрі науково-технічної і економічної інформації.

 

Басова Юлія Олександрівна

Старший викладач, старший науковий співробітник Науково-технічного центру ПУЕТ.

Працює в університеті з 2000 року.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2000 році за спеціальністю „Товарознавство і комерційна діяльність”.

Наукові інтереси присвячені дослідженню споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробці Держаних стандартів у галузі світлотехніки.

Підвищувала кваліфікацію в Інституті інтелектуальної власності і права за курсом „Охорона, захист і використання об’єктів промислової власності”.