ПОЛІТИКА
кафедри товарознавства непродовольчих товарів у сфері надання освітніх послуг та наукової діяльності

          

Метою діяльності кафедри товарознавства непродовольчих товарів (ТНТ) є забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців з товарознавства та комерційної діяльності відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» та стандартів вищої школи України.

Головними напрямками діяльності кафедри ТНТ на 2015-2020 роки є:

1. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

1.1. Удосконалювати робочі навчальні плани та програми з дисциплін, які закріплені за кафедрою, виходячи з потреб ринку праці та можливостей університету.

1.2. Удосконалювати навчально-методичне забезпечення з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою, з врахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та стандартів вищої школи України.

1.3. Підготовка та видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри.

2. Практична підготовка студентів

2.1. Покращити практичну підготовку студентів шляхом проведення практичних занять на базі торговельних підприємств ТРЦ «Київ», ТОВ «Епіцентр» та інших підприємств м. Полтави.

2.2. Надавати допомогу торговельним підприємствам – партнерам ПУЕТ шляхом виконання дипломних та магістерських робіт за їх замовленнями.

3. Науково – дослідна робота та зв’язки з виробництвом

3.1. Продовжувати наукові дослідження згідно з планом науково-дослідної роботи ПУЕТ з врахуванням замовлень підприємств – партнерів університету, тематики підготовки дисертацій та магістерських робіт викладачами, аспірантами та студентами магістратури.

4. Підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри

5. Формування контингенту та навчально-виховна робота зі студентами.